News

16.08.2021,

Първата „умна“ детска градина в България

Столичната община внедрява система за производство на зелена енергия и умни комунални услуги в най-голямата детска градина в София и България – 76 ДГ „Сърничка“ в кв. Младост. Проектите са пилотни и са част от Програмата „Пясъчник за иновации“ на Столичната община и звеното за дигитализация, иновации и икономическо развитие “Иновативна София”.

На покрива на детското заведение са монтирани соларни панели, с които градината ще може да произвежда електрическа енергия за собствени нужди. Фотоволтаичната система ще генерира по екологичен начин до 30% от необходимата електроенергия. Очаква се спестените средства за електроенергия да изплатят инвестицията за около 8 години.

Другото нововъведение са устройствата, монтирани в 20-те групи на детската градина, които измерват и показват качеството на въздуха. Устройствата имат индикатори за относителната влажност на въздуха, въглероден диоксид и за наличието на фини прахови частици. Децата разбират за състоянието на околната среда по реакцията на електронно канарче, което променя настроението си на дисплея на уредите. Информацията в реално време ще помага както на учителите и помощник-възпитателите като им подава данни за състоянието на въздуха в спалните и занималните, така и на децата за изграждането на навици и отношение към околната среда.

За първи път в България същата технология ще бъде приложена и в жилищни сгради в градовете Бургас и Габрово в рамките на европейските проекти за енергийна ефективност в многофамилни сгради, по които ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект сътрудничат в разработването на  финансови, технически и организационни инструменти в подкрепа на ефективното обновяване и устойчиво намаляване на енергийната бедност.

Източник: ДГ „Сърничка“