News

12.08.2021,

BeSMART – Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за да повиши информираността на публични и частни заинтересовани страни и да стимулира сътрудничеството между тях за разработване на мащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност. В стремежа да се надгради постигнатото от тези форуми ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект ще сътрудничат по две паралелни инициативи по програма „Хоризонт 2020“ – проектът SMAFIN и BeSMART, като целта е изграждането на постоянна платформа за участие на заинтересованите страни в разработването на политики и  структурирането на новаторски финансови схеми, стимулиращи инвестициите в енергийна ефективност.

Първата национална кръгла в рамките на двата проекта се проведе на 19 май 2021 г. в София, под наслов „Климат и енергия: политики и финансови механизми за устойчиво възстановяване в новия планов период“, като през следващите 3 години в различни градове в България ще бъдат организирани  общо 12 кръгли маси за инвестиции в устойчива енергия. 

Дейностите по BeSMART включват:

  • Въвличане на всички заинтересовани страни в открит диалогРазпространение на добрите практики, инициативи и инструменти
  • Изграждане на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит
  • Провеждане на девет национални кръгли маси с широко медийно отразяване
  • Конкретни препоръки за разработване на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност


Очаквани ползи:

  • Активно участие и ползване на информация от “първа ръка” за дизайна на новите финансови схеми за енергийна ефективност
  • Повишен потенциал за разработване и управление на проекти за дълбоко, енергийноефективно обновяване на сградите
  • Подкрепа на местните Плановете за устойчива енергия и изменение на климата до 2030 година и на стратегиите за обновяване на сградите
  • Тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна бедност и по-добро качество на въздуха.

    Следващата кръгла маса ще се проведe на 5 октомври в София, като предстои официалното и анонсиране.

Допълнителна информация можете да откриете на сайта на проекта  https://www.besmartproject.net/, страницата във Facebook, LinkedIn, и профила в Twitter.