News

27.10.2021,

Действия за прилагане на енергийно ефективни мерки в община Габрово

На 26 октомври в Габрово се проведе среща, домакинствана от кмета на общината – г-жа Таня Христова, заедно с енергийни експерти от местната администрация и от ЦЕЕ ЕнЕфект.

Поводът на срещата бе създаването на енергиен офис в града, който да служи като ресурсен център за енергийни консултации. Целта е гражданите свободно да получават информация за актуални програми за подпомагане и специални услуги за подобряване на енергийната ефективност и ВЕИ на сградите. Центърът ще има обособен консултативен съвет с представители на местната професионална и научна общност и с подкрепата на ЕнЕфект. 

Неговото откриване предстои в началото на следващата година и ще се осъществи с подкрепата на проект re-MODULEES по програма „Хоризонт 2020“.

С мисия да подпомогнат изпълнението на проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и да намалят широкоразпространената в България енергийна бедност, община Габрово, ЦЕЕ ЕнЕфект и ЕкоЕнергия си сътрудничат в още няколко европейски инициативи – проектите EnergyMeasures и ComAct по програма Хоризонт 2020 на ЕС и CONGREGATE на Европейската климатична инициатива. Като част от тази работа, експерти от ЕнЕфект и представители на местната администрация  продължават подпомагането на сдружения на собственици в изпълнението на енергийни обследвания, измерване в реално време на потреблението на енергия и микроклимата, провеждане на обучения и предоставяне на консултации за намаляване на енергийното потребление в домакинствата.