News

17.01.2022,

Община Габрово открива център за енергийна ефективност

В сградата на Община Габрово през следващите седмици предстои да отвори врати Общински център за енергийна ефективност - първата за страната ни информационна точка, където гражданите и бизнеса могат да получат информация и съвет за енергийно обновяване на своите сгради.

Целта е той да служи като ресурсен център за енергийни консултации, където гражданите свободно да получават информация за актуални програми за подпомагане и специални услуги за подобряване на енергийната ефективност и ВЕИ на сградите. Центърът ще има обособен консултативен съвет с представители на местната професионална и научна общност и с подкрепата на ЕнЕфект. 
Инициативата директно ще допринесе за изпълнението на ангажиментите на общинското ръководство към постигане на глобалните, национални и регионални цели, сред които „Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и последиците от него“, „Осигуряване на достъп до достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички“, както и справянето с енергийната бедност. Тя се реализира от Община Габрово, ОМЕЕ ЕкоЕнергия, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Технически университет – Габрово и с подкрепата на проект re-MODULEES по програма „Хоризонт 2020“.
 

Центърът ще бъде достъпен на място и чрез онлайн платформа, където всички заинтересовани страни ще могат да получат информация за финансови продукти и инструменти в сферата на енергийната ефективност, възможностите които предлагат професионалните домоуправители, условията за изготвяне на технически паспорти и енергийни одити на сградите, както и експертна оценка по специфични казуси. На 15 февруари 2022 г. ще се проведе обучение за общински служители в подготовка на работата на центъра.