News

07.02.2022,

Споразумението на кметовете с нова обучителна програма

Започна записването за новата програма за обучения и обмен на опит на Споразумението на кметовете за 2022-2023 г.

Тя се основава на успеха на предишни етапи, в които общини от всякакъв размер и район, енергийни агенции и координатори от цяла Европа имаха възможността да участват в обмен, който има за цел да повиши техния капацитет и знания посредством създаване на нови партньорства и участие в дискусии за справяне с предизвикателствата в областта на климата и енергията

През 2021 г. бяха подкрепени 45 града, 6 координатори и 4 енергийни агенции, които се свързаха помежду си, за да подобрят капацитета си за разработване и изпълнение на своите местни планове за действие.

Програмата включва четири различни звена, насочени към тези, които се намират на различни етапи от пътя към смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Всяко звено е разработено така, че да отговаря на различните нужди на местно равнище, като предлага обмени на добри практики и обучения, които имат цел да повишат капацитета на участниците за за разработване и прилагане на амбициозни дългосрочни стратегии, както и за справяне с енергийната бедност.


Краен срок: 25 март 2022 г., 18:00 ч.