News

Енергийните пазари в страните от Централна и Югоизточна Европа

26.08.2006,
На 25 и 26 септември 2006 г. в хотел Кемпински Зографски, София, се проведе Четвъртата годишна енергийна конференция за Централна и Югоизточна Европа “Енергийните пазари в ЦЮИЕ - чрез управление на промените да очертаем бъдещето”, организирана от EastEuro Link. За участие са поканени представители на енергийните отрасли в страните от ЦЮИЕ на правителствено, регионално и местно равнище, международни инвеститори и водещи експерти от различни стопански сектори, които обсъдиха състоянието и тенденциите в развитието на енергетиката в региона, в т.ч. нормативната уредба и пазарните механизми.

Основните теми включват развитието на европейския енергиен пазар, инфраструктурните мрежи, пазарите на газ и електрическа енергия, значението на възобновяемите енергийни източници, методологията за оценка на необходимите енергийни инвестиции в региона и др.
Подробна информация за събитието можете да намерите на Интернет страницата на EastEuro Link.