Проектиране

ЕнЕфект Дизайн е проектантска и консултантска организация, чиято основна цел е намаляването на въглеродния отпечатък от сградите. С редица успешно реализирани проекти в портфолиото си, ЕнЕфект Дизайн има богат опит в проектирането и изграждането на пасивни и нискоенергийни сгради, на сгради без топлинни мостове, с подобрена въздухоплътност и с малки вентилационни инсталации, както и на сгради с разширено използване на ВЕИ, като оказва подкрепа в целия инвестиционен процес както на проектанти, строителни специалисти, така и на инвеститори.
Нашите експерти са сертифицирани от международни институти за строителство на нискоенергийни и пасивни сгради, както и за постигане на въздухонепроницаемост на сградната обвивка и за тестване на качеството на завършените проекти. 
Проекти

Преустройство на котелни помещения

Преминаване на работа от промишлен газьол на дървесна биомаса и изграждане на слънчеви инсталации за БГВ. 1. 57 ОДЗ „Детска стряха”, кв.Курило, гр.Нови Искър; 2. 156 ОУ „Васил Левски”, район Кремиковци; 3. 170 СОУ „Васил Левски”, кв.Курило, район Нови Искър; 4. 114 ОДЗ „Светулка”, с.Световрачане, район Нови Искър; 5. 115 ОУ „Св. Кирил и Методий”, с.Горни Богров, район Кремиковци; 6. 116 ОУ „Паисий Хилендарски”, с.Яна, район Кремиковци; 7. 25 ОДЗ „Изворче”, гр.Банкя, район Банкя; 8. 25 ОДЗ „Изворче” (филиал) – ясла, р-н Банкя; 9. 44 СДЯ, с.Бистрица, район Панчарево; 10 15 ЦДГ „Щурче”, с.Бистрица, район Панчарево; Проект на Столична община BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” за преустройство на горивни стопанства на 6 училища и детски градини на територията на София и преминаването им от отопление на нафта към работа с дървесна биомаса, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, въз основа на меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.

Проекти

Общинска администрация Етрополе

Реновация до клас на енергопотребление А Топлоизолация по околни повърхнини 15-20 см.; Ограничено влияние на топлинни мостове; Локални вентилационни инсталации VRF – отопление и охлаждане Разгъната застроена площ: 1560 m2 Годишен разход на енергия за отопление: 5,95 kWh/m2год. Общ годишен разход на енергия: 28,72 kWh/m2год. Общ годишен разход на първична енергия: 86,14 kWh/m2год. Клас на енергопотребление: Клас А Проектант: „АДС КОНСУЛТИНГ” ДЗЗД Консултации и енергийни изчисления, част ЕЕ и ОВК: „ЕнЕфект Дизайн“

Проекти

Жилищна сграда Магнолия

Жилищна сграда с елемент на пасивни къщи – клас А Супер топлоизолация по околни повърхнини – 20+ cm. Отопление и гореща вода с газови котли Индивидуални вентилационни инсталации в всеки апартамент Възможност за индивидуално добавяне на ВЕИ към отоплението Разгъната застроена площ: 2411 m2 Годишен разход на енергия за отопление: 14,67 kWh/m2год. Общ годишен разход на енергия: 61,04 kWh/m2год. Общ годишен разход на първична енергия: 93,96 kWh/m2год. Клас на енергопотребление: Клас А Архитектурно бюро: АрхФло Консултации и енергийни изчисления, част ЕЕ и ОВК: „ЕнЕфект Дизайн“

Проекти

Жилищна сграда Орхидея

Жилищни сгради с елемент на пасивни къщи – клас А Супер топлоизолация по околни повърхнини – 20+ cm. Отопление и гореща вода с газови котли Индивидуални вентилационни инсталации в всеки апартамент Възможност за индивидуално добавяне на ВЕИ към отоплението Разгъната застроена площ: 734 m2 Годишен разход на енергия за отопление: 17,84 kWh/m2год. Общ годишен разход на енергия: 62,96 kWh/m2год. Общ годишен разход на първична енергия: 95,44 kWh/m2год. Клас на енергопотребление: Клас А Архитектурно бюро: АрхФло Консултации и енергийни изчисления, част ЕЕ и ОВК: „ЕнЕфект Дизайн“

Проекти

Детска градина Слънце

Първата сертифицирана пасивна къща в България Показатели за енергийна ефективност изчислени с PHPP: Специфична годишна енергия за отопление: 15 kWh/m2 год. Обща енергия: 40W/m2 Първична енергия: 102 kWh/(m2a) Въздухоплътност: n50 = 0.55/h Проектантско бюро: “Солер Интернешънъл” Консултации и енергийни изчисления: „ЕнЕфект Дизайн“