Енергийни обследвания

ЕнЕфект Консулт притежава над 25 годишен опит в областта на енергийните обследвания на сгради, промишлени системи и системи за улично осветление. Дружеството разполага със съвременна измервателна апаратура и софтуери за енергийно моделиране на сгради. Нашите експерти са участвали в множество проучвания в областта на енергетиката, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, като сме си партнирали с едни от най-опитните организации в Европа (BPIE, Passive House Institute, Norconsult, ENSI, Fraunhofer и много други). Освен енергийни обследвания съобразени с изискванията на националното законодателство и различни програми за финансиране, дружеството предлага консултантски услуги и вътрешни одити при въвеждане на Системи за управление на енергията съгласно стандарт БДС EN ISO 50001:2018, както за предприятия, така и за общини.
Поискайте оферта
Проекти

Съдебна палата, гр. София

Едно от първите обследвания изготвени от ЕнЕфект Консулт в далечната 2001 г.

Проекти

Община Горна Малина

Обследване за енергийна ефективност на административната сграда на общината. Предложен пакет от мерки за постигане на националното определение за Сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

Проекти

Община Габрово

Обследване за енергийна ефективност на административната сграда на община Габрово. С цел запазване на архитектурния облик на сграда е препоръчан пакет от мерки включващ полагането на вътрешна топлоизолация, водещ до постигане на енергиен клас В.

Проекти

България Тауър, гр. София

Обследване за енергийна ефективност на административна офис сграда, включително заснемане с термовизионна камера и проверка за енергийна ефективност на климатичната инсталация.

Проекти

Бизнес парк София

Обследвания за енергийна ефективност на шест от сградите в Бизнес парк София.

Проекти

Спортна зала "Орловец", гр. Габрово

Обследване за енергийна ефективност включващо пълен пакет от мерки за енергийна ефективност отчитайки конструктивните и архитектурни особености на тази уникална сграда.

Проекти

Спортна зала "Младост", гр. Бургас

Обследване за енергийна ефективност предлагащо пълен пакет от мерки за енергийна ефективност водещ до енергийни спестявания от над 75% и постигане на енергиен клас А.

Проекти

Хотел Самоков, к.к. Боровец

Обследване за енергийна ефективност предлагащо пакет от мерки със срок на откупуване под 5 години и постигане на енергиен клас В.

Проекти

Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово

Обследване за енергийна ефективност предлагащо мерки по ограждащите елементи (предимно вътрешна топлоизолация) и системите за климатизация (VRV). Разгледани четири пакета от енергоспестяващи мерки и избран икономически най-изгодния. Постигане на енергиен клас В.

Проекти

8 ОУ "Св. Св. Кирил и Методии", гр. Гарово

Обследване за енергийна ефективност включващо план за поетапно въвеждане на мерките и постигане на стандарта за сградно обновяване на институт "Пасивна къща".

Проекти

Спортна зала "Борис Трайковски, Скопие

Енергийни обследвания на многофункционална спортна зала „Борис Траjковски” и закрит плувен басейн „Младост” в гр. Скопие; три училища в гр. Тетово; и вкопания в скалите на брега на Охридското езеро х-л Бисер.

Проекти

Улично осветление, гр. Габрово

Обследване на системата за улично осветление на гр. Габрово с цел обявяване на обществена поръчка за ESCO договор. Преминаване към изцяло светодиодно осветление и постигане на енергийни спестявания от над 67%. Договорът е изпълнен през 2022 г. и спестяванията са постигнати.