Новини

01.11.2022, София,

Семинар "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"

На 1 ноември 2022 г. се проведе семинарът “Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, организиран от Климатека, ЕнЕфект / EnEffect, Center for Energy Efficiency и инициативна група Renovate Bulgaria, посветен на новата програма за енергийна ефективност на жилищни сгради по Националния план за възстановяване и развитие, която се очаква да влезе в действие от началото на месец ноември т.г.

Основни аспекти, на които се спряха експертите: 

  • Защо е необходимо предварително да бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт? Кои разходи се поемат по програмата? 
  • Какви са критериите за оценка и класиране на сградите, които кандидатстват? Кои сгради са с предимство?
  • За колко сгради ще стигне финансирането и какво ще стане с другите, за които средствата не достигнат?
  • Как ще става финансирането за подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
  • Как ще се подават предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата и как ще се работи в партньорство с общинската администрация, където се намира сградата; 
  • Има ли изисквания кога трябва да бъдат готови енергийните обследвания и техническите паспорти, как ще бъдат проектирани сградите, и др.

Благодарим на всички журналисти, които присъстваха на семинара!

Посланието е ясно: въпросът не е дали ще го направим, въпросът е как да го направим по-бързо, по-добре, по-умно...

Благодарим и на страхотните ни лектори - Цвета Наньова, Иван Велков, Минчо Бенов, Тодор Попов, проф. д-р Димитър Назърски, както и на нашите домакини и партньори Климатека и Пламена Маринова!

faa991e9251d60f98e72b08755279e6d.jpg