Новини

ДИСЕКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект

dir.bg Real Time Future, 2022 г.

https://realtimefuture.bg/article/disekcziya-na-energijnata-efektivnost/

Принципът “Енергийната ефективност на първо място” вече е твърдо залегнал в европейското законодателство чрез Регламента за управление на Енергийния съюз. Неговото прилагане обаче – в енергийните политики, планирането и инвестициите – остава ограничено. Какво е значението на този принцип за бизнеса, местните власти и гражданите – изяснява Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

С нахлуването на Русия в Украйна и избухването на войната в края на февруари 2022 г. намирането на алтернативни начини за осигуряване на енергия е на върха на европейския дневен ред.

В отговор на тази криза, през май 2022 г. Европейската комисия наскоро публикува съобщението RePowerEU за по-достъпна, сигурна и устойчива енергия, в чиято основа принципът „Енергийната ефективност на първо място“ отново е с водеща роля.

Вече не е необходимо подробно да се обяснява, че това означава едно единствено нещо – приоритизиране на инвестициите в енергийна ефективност и местни енергийни ресурси от страна на търсенето. Знаем ли обаче как да го направим по най-правилния и рационален начин?