Новини

05.10.2022,

Местните общности са ключът към зеленото бъдеще, а Австрия може да ни е за пример

Експерти от седем държави бяха на посещение в Австрия, за да проучат опита на страната в зелените политики. Посещението бе в рамките на проекта The Excite project: the European Energy Award in Central and Eastern Europe, координиран от българската организация ЕнЕфект. Присъстваха представители от общини с пилотни зелени проекти от България, Румъния, Словения, Украйна и Северна Македония. От българска страна участваха три общини - София, Габрово и Добрич, които почерпиха опит от добри практики при австрийските си колеги.

Основен фокус бяха дейностите, които общините в Австрия изпълняват за прилагането на Европейската енергийна награда, както и действията, свързани с климата, на местно равнище. Ключова е дейността на Австрийската енергийна агенция, която подпомага общините при вземането на най-рационалните решения за климатични проекти. Там действа и уникална програма - е5 , благодарение на която почти всички общини могат да получат федерално финансиране за зелени идеи. Но първо трябва местната общност в даден район да се обедини и да кажат открито пред властите от какво смятат, че имат нужда и кое ще бъде най-добре за хората. Всъщност програмата "e5" насърчава австрийските общини да действат по устойчив начин на всички нива: по отношение на енергията, потреблението, мобилността и икономиката и е в пълен синхрон с идеите на Европейската зелена сделка.

Какво е "е5"?

Програмата подкрепя общности, които искат да допринесат за устойчива енергийна политика и градско развитие чрез рационално използване на енергия и увеличено използване на възобновяема енергия. Чрез е5 се водят различни успешни политики за енергийна ефективност и опазване на климата на местно равнище. Това е система за сертифициране и управление на качеството за общности, която позволява на участниците да подобрят енергийната си ефективност в общините и да увеличат използването на възобновяема енергия. В крайна сметка австрийската e5 се състои от система за управление на качеството за комунални енергийни услуги и дейности, както и сертифициране и награди за постижения, свързани с енергетиката.

"Е"-то в "e5" означава енергия. Колкото по-висока е степента на изпълнение на мерките за енергоспестяване и опазване на климата в една община или град, толкова по-голям е броят на присъдените "е"-та. Степените в Австрия са общо пет и всяка общност е добре дошла да участва. Програмата се развива вече 20 години и се подкрепя финансово както от местните власти, така и от федералното правителство.

Награждаването следва стандартизиран процес на одит и сертифициране, което води до обективна оценка, валидна за работата в общините в Австрия. Годишният одит от е5 редовно демонстрира постиженията на общината по отношение на енергийната политика и опазването на климата. Колкото повече мерки са въведени от набора от мерки e5, толкова по-добра е оценката. Общината се оценява като минимум на всеки четири години.

Шестте области, които общините трябва да разгледат в програмата e5, са общинско развитие и устройство на територията, общински сгради и съоръжения, доставка и изхвърляне: енергия, вода, отпадъци, мобилност, вътрешна организация и повишаване на информираността, мотивацията, комуникацията и сътрудничеството.

Програмата "e5" се управлява от Австрийската енергийна агенция като част от инициативата "klimaaktiv" на австрийското Министерство на околната среда в сътрудничество със седем австрийски провинции.

Програмата днес достига до общини и градове, които представляват повече от 20% от австрийското население. Програмата е част от популярната международна инициатива European Energy Award (EEA), която се прилага в трите пилотни български общини по проекта EXCITE, но категориите са пет. Последната - е5 отговаря на златния статус на ЕЕА - или по-просто казано: местната общност е брилянтен пример за зелени политики, модел за поведение на мобилност, инфраструктура и енергийна ефективност. Много общини в Австрия се стремят да достигнат този модел, но това става с целенасочена и последователна политика.

Какво правят общините?

На практика местната общност е двигателят на програмата и инициативите. Хората обсъждат варианти как да подобрят околната среда, домовете и общините си. След дълго обсъждане се представят 1-2 проекта за финансиране от общината и централната власт. Тук говорим за многообразие от обосновани идеи - нов парк, зарядни станции за електромобили, транспортна свързаност, водна инфраструктура, подмяна на LED лампи и, разбира се, използване на ВЕИ системи за енергия. Примерите са много и всяка година най-добрите проекти биват наградени в едно малко, но изключително интересно градче Баден. То отстои на 20 минути път от Виена с влак, но електрическата мобилност там е започнала преди век. Още в началото на 20 век в града има действащ трамвай, с който може да стигнеш до Операта в центъра на Виена.

Финансиране

Проектите се финансират от местната общност и регионалната банка. Вместо да държат парите си на депозити, хората могат да инвестират в зеленото бъдеще при определена 10% доходност, а след десет години да си получат обратно средствата. Така хем печели регионът, хем и местните влагат повече усилия, защото знаят, че го правят за себе си и следващите поколения. А и парите не се губят от високата инфлация, която застигна и Австрия.

Общината дава и консултации на домакинствата, които искат да въведат мерки за енергийна ефективност в домовете си. Мерките могат да се комбинират - например семейството да получи финансиране от банката за термопомпа, а общината да отпусне средства за поставяне на соларна система. В един момент се оказва, че домакинството има да изплаща сравнително символичен заем, а може да се възползва и от ЕСКО услуги на местно равнище. Паралелно и държавата подкрепя всячески мерки, свързани със зеления преход.

Повече на: dir.bg