Новини

Нов директор на Дивизията по устойчива енергия на ИКЕ/ООН

04.02.2011,
От 01.02.2011 г., Скот Фостър е назначен като директор на Дивизията по устойчива енергия на ИКЕ/ООН. Той притежава повече от 30-годишен опит в областта на енергията. Г-н Фостър е работил активно с правителства и международни организации в сферите на енергийната политика, пазарното формиране и регулации, измененията на климата, подкрепата за инвестициите, и технологиите и политиките, свързани с възобновяемите енергийни източници. По време на работата си в Международната енергийна агенция, той е тясно свързан с анализите на различните измерения на сигурността на енергийните доставки. Също така, той има участие в различни проучвания и оценки на проблемите на собствеността, структурата и регулацията на енергийната индустрия.

image/jpeg
Г-н Фостър е експерт в областта на енергийните пазари и пазарното формиране, включително в оценяването на различните пазарни сили, формиращи търсенето, предлагането и стойността. Той е ръководил основополагащи изследвания за дългосрочната визия на газовите пазари в Европа от перспективата на сигурността в цените и снабдяването, и е консултирал правителства, регулаторни органи и представители на индустрията относно стратегическите последици от очертаните тенденции.

Г-н Фостър е ръководил и множество стратегически инициативи в областта на измененията на климата – свързани с промяната в портфейла от политики, инвестиции и поведение в светлината научните открития и политиките, свързани с тези проблеми. По неговите собствени думи, „Ние живеем в интересни времена, и аз вярвам, че напредваме към нова пазарна структура,в която възобновяемите енергийни източници, автоматизирането на домакинските уреди, ефективното електроснабдяване и задвижваните чрез електричество превозни средства ще играят ключова и интерактивна роля. Постигането на устойчив енергиен баланс ще изисква принос от множество технологии, поставени в разумна политическа рамка”. Основният фокус на г-н Фостър в последните години е в подкрепата за правителства, политически актьори, инвеститори, производители на енергия и потребители, обърнати към ключовите предизвикателства на устойчивото развитие, технологичния избор и мобилизацията на инвестиции.

Преди основаването на Nomad Energy Consulting през 2004 г., г-н Фостър е вицепрезидент по глобалните регулаторни въпроси към AES Corporation, главен директор по глобална енергия на Cambridge Energy Research Associates (CERA), и главен експерт в дивизията по енергийна диверсификация на Международната енергийна агенция. Г-н Фостър е бакалавър на колежа Дартмут, магистър на Станфордския университет и магистър по бизнес администрация на Калифорнийския университет в Бъркли.

От 21 октомври 2008 г. Център за енергийна ефективност ЕнЕфект е Национална участваща институция по проект „Финансиране на инвестициите в енергийната ефективност за противодействие изменението на климата”, в рамките на програма „Енергийна ефективност 21”, изпълнявана от Дивизията по устойчива енергия на ИКЕ/ООН. ЦЕЕ ЕнЕфект е отговорен за осигуряването на надеждна информация за националните енергийни политики, за подготовката за националния уеб сайт по проекта и за идентифицирането и включването на местни екипи за обучение и подготовка на проекти за финансиране.

От 3 април 2009 г. ЕнЕфект Консулт ООД е партньор на ИКЕ/ООН по договор за предоставяне на услуги по изграждането на мрежата от енергийни мениджъри, изработването на уеб сайт на проекта (включително на сайтовете на участващите държави), приложението на съвременни он-лайн комуникационни инструменти  и софтуерни приложения за идентифициране и подготовка на проекти за финансиране, както и по дизайна и подготовка на електронните и печатни издания по проекта.