Новини

09.12.2022, гр. Сливен,

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД – ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИКА

Днес част от екипа ни е в Сливен заедно с Камара на строителите в България за учебен семинар за строителни специалисти.

Целта на обучението е запознаване с най-новите и основни технически изисквания за изпълнение на енергийноефективно обновяване на съществуващия сграден фонд по национални и европейски програми и политики, както и представяне на Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции.

Следващият семинар ще се проведе онлайн, на 9 декември, от 09:00 ч. посредством платформата Microsoft Teams.

Участието е безплатно след предварителна регистрация - https://cutt.ly/51DqzZN