Новини

23.11.2021,

Обучение по енергийна ефективност в Габрово

Вчера в Габрово се проведе обучение за домоуправители и общински специалисти, подпомогнато от европейските инициативи за борба с енергийната бедност, в които община Габрово, ЦЕЕ ЕнЕфект и ЕкоЕнергия си сътрудничат – EnergyMeasures и ComAct по програма Хоризонт 2020 на ЕС и CONGREGATE на Европейската климатична инициатива. Като част от тази работа през 2021 –2023 г. експерти от ЕнЕфект и представители на местната администрация ще работят със сдружения на собственици в изпълнението на енергийни обследвания, измерване в реално време на потреблението на енергия и микроклимата, провеждане на обучения и предоставяне на консултации за намаляване на енергийното потребление в домакинствата.  

Учебният курс за домоуправители съдържа основни учебни материали, разделени на няколко части, които да запознаят участниците с основни регулаторни и технически въпроси, като се разглеждат и различни мерки за енергийна ефективност. Той е достъпен напълно безплатно чрез платформата за дистанционно обучение на проекта за професионална квалификация и обучение за строителни работници и специалисти – CraftEdu, тук: https://database.craftedu.eu/bg/course/38.

Презентациите от обучителния семинар за домоуправители и общински специалисти можете да видите по-долу:

1. Въведение в темата, инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект

2. Енергийното обследване - задължителен инструмент за качествено сградно обновяване, инж. Борислав Иванов, ЕнЕфект

3. Особености при изпълнение на енергоспестяващи мерки, инж. Александър Станков, ЕнЕфект