Новини

18.01.2023,

Експерти обсъдиха ролята на професионалното образование за изпълнението на националните цели за енергийна ефективност в сградния сектор

По инициативата BUILD UP Skills са обучени над 2000 специалисти в строителството на енергоефективни сгради

На 17-и януари в ЦУМ, София, както и в онлайн формат, се проведе конференция под мотото „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“. Един от акцентите на форума беше инициативата BUILD UP Skills Bulgaria 2030, която цели да изработи пътна карта за повишаване на знанията и уменията в строителството. 

В събитието се включиха експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС). 

Във фокуса на вниманието бе поставена ролята на професионалното образование за изпълнението на националните цели за енергийна ефективност в сградния сектор, както и тенденциите в професионалното образование и обучение, свързани с наложителни промени в държавните образователни стандарти в професионални направления в областта на строителството. Бяха представени и резултатите от проекта BUILD UP Skills Bulgaria 2030 за периода от 2011 до 2022 г. 
,,Този проект има над десетгодишна история на сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение“, коментира Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект – координатор на проекта. ,,В България успяхме да обучим над 2000 строителни специалисти, но това далеч не е достатъчно. Стратегическите ни цели за 2030 г. са свързани с нарастващ принос на строителния сектор към прехода към зелената енергия. Това от своя страна налага създаването на рамка за система за продължаваща професионална квалификация в строителството“, допълни той. 
,,Преходът към чиста енергия формира една законодателна рамка – европейска, заедно с предизвикателствата за Зелената сделка. Това включва Директивата относно енергийната ефективност, Директивата относно енергийните характеристики на сградите и Директивата относно насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, които формират предизвикателствата пред държавите-членки. Другият  аспект е енергийният съюз в Европа, който има множество измерения като енергийна сигурност, вътрешен европейски енергиен пазар, енергийна ефективност и декарбонизация“, посочи Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР. В този контекст той очерта развитието на професионалното образование и обучение като първостепенна задача и изтъкна необходимостта от усилена работа на всички професионални общности.  

Люба Кръстева (НАПОО) постави акцент върху проекта ,,Модернизиране на професионалното образования и обучение“: „В него са предвидени промени по отношение структурата на списъка с професиите и структурата на държавните образователни стандарти, като се цели намаляване на броя на професиите и  същевременно се предвижда осъвременяване на националните изпитни програми. Ще има промени и в съдържанието на учебните планове и програми.“

Експертите се спряха на ролята на бизнеса като източник на знания за новите продукти и технологии в строителството.  Ира Иванова (ЕнЕфект) насочи вниманието към проектите BUSLeague & BUS GoCircular, които подпомагат създаването на квалификационна рамка за повишаване на знанията и уменията за прилагане на енергоефективни и кръгови решения в сградите.

Запис от конференцията можете да проследите тук.