Новини

Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство

14.03.2011,

В рамките на инициативата Българска строителна седмица на 8 март 2011 г. в Интер Експо Център се проведе втората годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност BuildinGreen.

Фотограф: Мария Съботинова

Основните теми, обсъждани по време на конференцията, бяха свързани с проблемите в сградния сектор. Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова говори за реализираните проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”. Коментирани бяха и слабостите при изпълнението на такива проекти и как да бъдат преодолявани в бъдеще.

Втория панел на конференцията на тема „Съществуващият сграден фонд: преодоляване на предизвикателствата” бе ръководен от изпълнителния директор на ЕнЕфект арх. Здравко Генчев. В своето встъпление той отбеляза, че продължилият почти две десетилетия дебат върху това дали изобщо е необходима жилищна политика в условията на пазарна икономика вече е приключил. Сега пред жилищната политика, подчерта той, има две основни предизвикателства – да се създадат необходимите организационни условия за провеждането и, като се реабилитира нейният главен субект - собственикът на сградата и да се осигурят финансови източници и подходящи инструменти за изпълнение на проектите за обновяване на сградите.

По-нататък в дискусията арх. Генчев изтъкна, че пред успешните проекти за енергийна ефективност в сградите стои още един проблем – знанията и уменията за енергийната ефективност в сградите все още са недостатъчни. За съжаление, това се отнася в значителна степен и за специалистите – проектанти и строители. Ние не трябва да се срамуваме да признаем този факт, още повече, че той е присъщ за много от специалистите в целия свят. Във връзка с това арх. Генчев представи накратко най-новите продукти на ЕнЕфект, предназначени за широк кръг от участници в инвестиционния процес – портала „Да строим зелено“ и поредицата от професионални печатни издания „Десет книги за зелената архитектура“, отпечатани в четири тома с общ обем над 600 стр. и повече от 800 цветни илюстрации, сборника „99 успешни практики“ с обем около 170 стр. и почти 500 цветни илюстрации, както и изданието „Зелен Витрувий“ със 160 страници и над 170 цветни илюстрации. 

Интерес предизвикаха презентациите на арх. Белин Моллов - Интелигентно, устойчиво и включващо градско развитие - предизвикателства и възможности; на арх. Петко Йовчев - Интегрираният подход към устойчивото градско развитие, както и дебатът за зелената архитектура и строителство, с който завърши конференцията.

От името на ЕнЕфект и организаторите г-жа Венета Кръстева, ръководител на Градът Медиа Груп, връчи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев пълен комплект от поредицата печатни издания под надслова „Десет книги за зелената архитектура”.

Източник: Fotobuild, фотограф Мария Съботинова

Инициативата Българска строителна седмица се проведе под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В нея бе включена най-авторитетната в страната и на Балканския полуостров международна специализирана изложба на строителна техника - машини, механизми и инструменти, строителни материали, топло- и хидроизолации, сухи строителни смеси; материали и елементи за довършителни работи (дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване), продукти и материали свързани със зеленото строителство и енергийната ефективност. Изложители бяха общо 316 компании от страната и чужбина, представени на 180 щанда.

Галерия снимки от събитието, изнесените презентации и други материали можете да видите тук