Новини

16.03.2023,

Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която председателства първото заседание на  новосформирания Комитет за наблюдение на програмата. На събитието присъстваха представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, кметове на общини, заместник-министри от министерствата, бенефициенти на програмата, експерти от различни ведомства, представители на неправителствени и бизнес организации и др. Зам.-министър Георгиева отбеляза, че сумата представлява около 65% от общия бюджет на програмата за периода 2021-2027 г., който е в размер на 3,6 млрд. лв. Ще се работи успоредно и по двата ѝ приоритета - за Интегрирано градско развитие и за Интегрирано териториално развитие на регионите. В напреднала фаза са мерките за Интегрирани териториални инвестиции, в които ще бъде вложен и по-значителен ресурс. 

„В комуникация сме с всички управляващи органи на останалите европейски програми, които ще допринесат със средства за изпълнение на подхода за интегрирано развитие. „Очакваме в следващите два месеца да стартираме поканите за кандидатстване“, каза Георгиева. Тя уточни, че подкрепата е разделена на две фази, като първата ще е кандидатстване с концепции. Важна роля ще имат регионалните съвети за развитие, в които участват различни заинтересовани страни. Те ще трябва да приоритизират инвестициите спрямо нуждите в съответния регион, т.е. най-важните проекти за всеки регион. На следващ етап всеки управляващ орган на програмите, допринасящи към интегрирания подход, ще обяви поканите за кандидатстване, за да може да се сключат и реалните договори и да се отпуснат средства по одобрените териториални инвестиции.

„Сега най-важно е да подберем ключовите инвестиции и по двата приоритета“, коментира заместник-регионалният министър. Обществените поръчки ще бъдат обявени догодина след сключването на договорите с управляващите органи, уточни тя  и заяви, че тази година ще е фокусирана върху подбора на важните инвестиции по двата приоритета на програмата.

В рамките на заседанието зам.-министър Георгиева представи и напредъка по изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към днешна дата са договорени 3,054 млрд. лв. или 97% от общия бюджет на програмата. Разплатени са 2,331 млрд. лв., което съставлява 74 на сто от бюджета. Сертифицираните от ЕК средства са 61% или почти 2 млрд. лв. В оставащите 9 месеца усилията на МРРБ ще бъдат насочени към минимизиране на риска от загуба на средства по програмата, породен от кризата с драстичното поскъпване на строителните материали, което забавя изпълнението на различни проекти, основно в областта на обновяване на културни обекти, образователни институции и здравна инфраструктура.

Повече на: МРРБ