Новини

Енергиен форум 2011

16.06.2011,
В международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри” в курорта „Св. Св. Константин и Елена” във Варна, от 15.06.2011 - 19.06.2011 г. се провежда Енергиен форум 2011. Форумът се организира от Научно-техническия съюз на енергетиците. Ще бъдат изнесени доклади, представящи актуалното състояние на енергийната ефективност в страната, успешни практики на кредитни линии на ЕБВР, изисквания към ветропарковете, прогнозиране на електропроизводството от вяец и др.

Организирани са кръгли маси където ще се дискутират енергийната стратегия на България, взаимоотношенията между доставчици и потребители на енергия, проблемите и състоянието на уличното осветление у нас, ВЕИ.

Програмата на форума можете да видите тук