Новини

28.09.2023,

След Националния план за възстановяване и устойчивост: стратегическа визия и практически измерения на местно равнище

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организират поредното издание на Форум „Инвестиции в устойчива енергия“, което ще се проведе на 5 октомври 2023 г. в град София, BIA SKY Office Building (сградата на БСК, с адрес: ул. Чаталджа №76) и онлайн в платформата Zoom.

За първи път от няколко години новият политически сезон в България започва с редовно правителство и работещ парламент, но въпреки това изборната тема отново е на дневен ред. Този път във фокуса са местните избори, а именно общините са  водещ фактор за изпълнението на политиките в областта на климата и енергетиката. От тях се очакват обществена активност и конкретни проектни инициативи, свързани с реализирането на инвестициите в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмите по структурните и кохезионни политики на ЕС. Заедно с това, местните власти имат водещата роля и при прилагането на финансовите механизми и инструменти, обсъждани в поредицата кръгли маси за финансиране за енергийна ефективност, проведени в България в последните две години. 

На национално равнище за съжаление все още липсва консенсус и стратегическа визия по отношение на тези политики. Напредъкът по изпълнението на планираните реформи изостава сериозно, бави се и представянето на териториалните планове за справедлив преход, докато липсата на инициативи за оползотворяване на достъпни ресурси по инструменти като Модернизационния фонд и забавената актуализация на НПВУ по инициативата RePowerEU поставят огромен финансов ресурс в сериозен риск.  

В същото време стратегическата и регулаторна рамка на европейско равнище продължава да се развива в посока на повишени амбиции в рамките на общите климатични и енергийни политики. Неотдавна приетата Директива за енергийната ефективност поставя нови, по-високи и  обвързващи на национално равнище цели.  В последен етап е работата и по новата версия на Директивата относно енергийните характеристики на сградите, за която вече е ясно, че ще постави изключително амбициозни минимални цели за енергийните характеристики както на новите сгради, така и при изпълнение на проекти за сградно обновяване в България.

В този контекст, настоящата кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност ще обсъди възможностите за приемане на споделена визия за националните приоритети в областта на устойчивото използване на енергията. Дискусиите по отношение на националната стратегическа рамка ще бъдат обвързани с конкретни секторни политики, които биха направили възможно реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност на пазарен принцип при очакваното изчерпването на средствата по наличните инвестиционни програми и намаляване на интензитета на публичната подкрепа.  Във фокуса на събитието ще бъдат поставени и въпросите за изграждане на местен капацитет и  въвеждане на решения за интегрирано управление на енергийните политики на местно равнище, което ще позволи ефективното сътрудничество с различни заинтересовани страни и  ще улесни достъпа до алтернативни ресурси които да заменят типичните начини за финансиране, използвани до този момент от българските местни власти и бизнес.

Можете да се регистрирате тук: https://forms.gle/HTJwXyBwLfVVeMUE8

С предварителната програма можете да се запознаете тук.