Новини

Мрежи на местните власти в подкрепа на Споразумението на Кметовете

29.07.2011,
В началото на юни 2011 г., Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия стартира участието си в проект НЕТ-КОМ, представяйки България в консорциум от мрежи на национално и регионално ниво, обединяващи местните власти в 12 различни европейски държави. Проектът, ръководен от авторитетната френска мрежа Energy Cities, е финансиран от ЕК по програма Интелигентна енергия – Европа, част от Рамковата програма на ЕС за конкурентоспособност и иновации.

Целта на НЕТ-КОМ е да подкрепи местните власти, както на политическо, така и на административно равнище, при изпълнението на техните настоящи – или бъдещи – задължения по Споразумението на Кметовете. По този начин, проектът ще спомогне и за достигането на амбициозните цели на ЕС в областта на енергията и изменението на климата.

Във всяка от участващите държави, НЕТ-КОМ ще работи за изграждането на Национални платформи в подкрепа на Споразумението на Кметовете, за участие в които ще бъдат поканени представители на всички заинтересувани групи и институции. Така ще бъдат осигурени значително по-продуктивни взаимодействия между местните власти (независимо дали вече са се присъединили към Споразумението или не), което от своя страна ще подобри техния капацитет и повиши ефективността им в работата за изпълнение на поетите задължения. Комуникацията с ключовите обществени фигури и публичните институции също ще бъде стимулирана, с визия към взаимните ползи и синергични ефекти, предизвикани от активния ангажимент към успешно изпълнение на общите цели.

На общоевропейско ниво, НЕТ-КОМ ще инициира и утвърди устойчиви взаимодействия между националните и регионални мрежи на местните власти, които ще играят основна роля в подкрепа на изпълнението на политиката на ЕС в областта на енергията и изменението на климата. Предвидените действия включват детайлно обсъждане и оптимизиране на най-добрите практики, методи и инструменти за работа с местните власти, бенчмаркинг на постигнатите резултати и целево планиране, които ще бъдат описани и във финалното издание по проекта с работно заглавие „Европейски рецепти за Споразумението на Кметовете”.

Изпълнението на проекта ще продължи до ноември 2013 г. Актуална информация за провежданите дейности на национално и европейско ниво ще бъде публикувана на страниците на сайта на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия на адрес http://www.ecoenergy-bg.net/