Новини

ЕнЕфект Консулт ЕООД извърши енергийни обследвания на сгради в Македония

11.10.2011,
Дългогодишният опит на ЕнЕфект Консулт в провеждането на обследвания за енергийна ефективност в сгради намери приложение вече и извън пределите на страната. През 2011 г. ЕнЕфект Консулт изпълни обследвания на 6 сгради в Република Македония. Най-значимият обект беше сградата на многофункционалния спортен комплекс „Борис Трайковски” в Скопие. Обследвани бяха още четири училища в Община Тетово и един хотел в община Струга, на брега на Охридското езеро.

Извършената работа от експертите на ЕнЕфект Консулт беше оценена високо от македонските възложители. Надяваме се, че ще можем да предложим нашите услуги и в бъдеще, както в Република Македония, така и в други страни.