Новини

12.12.2023,

Специализираното обучение за общински специалисти за политики и инструменти за обновяване на сградите

Лектори на ЕнЕфект имаха водеща роля в проведеното специализирано тридневно обучение за общински специалисти на тема обновяване на сградни фонд, което се проведе в Боровец в периода 08-12 декември 2023 г. Богата програма на събитието включваше 15 лекции, които обхванаха всички най-важни аспекти за осъществяване на мащабно и качественото обновяване на сградния фонд в българските общини, както и тематични дискусии, семинар с работа в малки групи и онлайн куизи.

Основният акцент в първия ден на събитието беше върху българския опит в обновяването на сградния фонд, като специално внимание беше отделено на резултатите и научените уроци от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост - промени в Закона за управление на етажната собственост, обслужване на едно гише, плащане чрез сметките, както и на опита и добрите практики на общините в сградното обновяване.

50fecc70890a3914c0e00182b1e855a7.jpg

През втория ден на обучението се акцентира върху европейските политики и практики за обновяване на сградните фондове и необходимите инструменти за обновяването на сградния фонд. В центъра на вниманието бяха предстоящите промени в европейската Директива за енергийните характеристики на сгради и значението и ролята за местните власти. 

Бяха пояснени промените и новите показатели свързани с представянето на сградните характеристики и важни инструменти като сградните сертификати от ново поколение, пътни карти за обновяване на сгради, цифрови сградни дневници, както и ключови нови понятия като „нулевоемисионна“ сграда, например.

През третия ден беше обърнато основно внимание на важната роля на общинското енергийно планиране и прилагането на подходящите инструменти за постигане на по-голяма ефективност и качество на плановете, както и на комуникацията със заинтересованите страни.

f5988019a1c8813a445a66d491e71632.jpg

Единствената отговорност за съдържанието на тази статия е на авторите. Това не отразява непременно мнението на Европейския съюз, GIZ или на Федерално министерство по икономическите въпроси и действията по климата на Република Германия. Нито GIZ, нито Федерално министерство по икономическите въпроси и действията по климата на Република Германия носят отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в тях.