Новини

05.01.2024,

Серия от обучения за почти нулево енергийни сгради

ЦЕЕ ЕнЕфект в партньорство с BAU Academy стартират серия от обучения за нулевоенергийни сгради през първото полугодие на 2024 г. Събитията ще се провеждат в сградата на BAU Academy, София.

Обученията са предназначени за: архитекти, инженери, технически ръководители, енергийни одитори и са със свободен достъп за интересуващите се. Ето и темите на предстоящите лекции:

1. Основни принципи на почти нулево енергийни сгради. 25 януари 2024 г., 10:00 ч., хибриден формат
Качество на сградната обвивка, комфорт, вентилация, поетапно обновяване и влияние на мерките.
Лектори: Арх. Ралица Йорданова и Инж. Александър Станков.
Можете да се регистрирате за него тук: https://bauacademy.bg/nzeb-theme1/#RnZEB 

2. Топлинни мостове - регистрация.
Що е то? Къде се срещат? Влияние върху потреблението на енергия. Изчисление и избор от каталози
Лектор: Инж. Александър Станков, арх. Ралица Йорданова

3. Качество на микроклимата в съвременната сграда и обмен на въздух и влага с околната среда.
Въздухоплътност, изпитване на въздухоплътност, кондензация, влажностен режим и вентилация на помещенията.
Лектори: Инж. Александър Станков и гост лектор.

4. Слънцегреене и прозрачна сградна обвивка в зимни и летни режими.
Фактор на формата, ориентация на сградата, прозоречни системи, окачени фасади, слънцезащита.
Модели за ослънчаване на сгради и използването им в проектантската практика.
Лектори: Арх. Ралица Йорданова и инж. Тодор Димитров.

5. Качество на микроклимата в съвременната сграда.
Вентилация с рекуперация и съвременни системи за отопление и охлаждане.
Лектори: Д-р инж. Иван Димчев и Инж. Александър Станков

6. Възобновяеми енергийни източници в сградите и около тях.
Как да постигнем 55% дял на възобновяемата енергия?
Лектори: Д-р инж. Борислав Станков

dc82e0b9a073fbafc2ed688766a06f39.jpg