Новини

ЕнЕфект Консулт ЕООД - със сертификат

04.11.2011,
Нашата фирма ЕнЕфект Консулт ЕООД получи сертификат за правоспособност за извършване на енергийни одити и консултации по разработването на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в малки и средни предприятия, по програма Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF).

По програмата се отпускат средства за финансиране на проекти в посочените области, с грантова компонента до 50% и ще стартира следващата година.