Новини

10.04.2024,

Изход от омагьосания кръг: дългосрочна визия за декарбонизация и стопанска трансформация на България

Центърът за изследване на демокрацията, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Екологично Сдружение “За Земята”, имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса на тема "Изход от омагьосания кръг: дългосрочна визия за декарбонизация и стопанска трансформация на България".

Събитието ще се проведе на 25 април 2024 г. от 9:30 ч. в хотел Балкан Палас и Zoom.

Пример за завладяването на българската енергетика от частни местни и чужди национални интереси е непоследователният подход към изпълнението на целите на Европейския зелен пакт. Вместо да работи за изграждане на дългосрочна национална политика за енергийна и климатична сигурност, стъпваща на последователни цели, етапи и мерки, обосновани от детайлен анализ на данни, българското правителство заключва страната в ненужни инфраструктурни проекти и в дългосрочна зависимост от изкопаемите горива. 
 
Процесът на актуализиране на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на България е ключова предпоставка за очертаване на една нова визия за развитие на българската икономика. България следва да се възползва от променящата се геополитическа обстановка и да премине на по-висока декарбонизационна предавка. Това ще отключи милиарди частни инвестиции за постигането на стопанска трансформация и енергийната независимост.
 
На 25 април (четвъртък) от 09:30 ч. ще бъде представен задълбочен анализ на Центъра за изследване на демокрацията, основаващ се на секторно моделиране на енергийното потребление и въглеродните емисии в контекста на ИНПЕК. 

Проучването ще представи различни сценарии за преход към нисковъглеродна икономика и ще очертае основни препоръки за прилагането на необходимите мерки за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Проучването цели да спомогне работата на Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите при определянето на основните политики за постигане на целите за намаляване на емисиите към 2030 г. и за климатична неутралност към средата на века.

Сред участниците в кръглата маса ще бъдат:

  • Красимир Ненов, заместник министър на енергетиката (поканен)
  • Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (поканена) 
  • Делян Добрев, председател, Комисия по енергетика, Народно събрание  
  • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие 
  • Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, Софийски университет „Климент Охридски“ (поканен) 
  • Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията  
  • Мартин Владимиров, директор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията 
  • Драгомир Цанев, изпълнителен директор, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект  
  • Радостина Славкова, координатор „Енергия и климат“, Екологично сдружение „За Земята” 
  • Калина Цолова, анализатор, програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията.   
2a70c503d4d886a8bb2e47efa94a4714.jpg

Програма на събитието

Регистрация