Новини

Нов интернет сайт на проект „BUILD UP Skills” - България

03.04.2012,
В ролята си на координатор на проект „BUILD UP Skills - България”, екипът на ЕнЕфект има удоволствието да обяви публикуването на националния интернет сайт на проекта на адрес www.buildupskillsbg.com. В най-скоро време се очаква и публикуването на интернет сайт на общоевропейската инициатива „BUILD UP Skills” на адрес www.buildupskills.eu, който ще представя обобщена информация за развитието на проектите във всички държави-членки на ЕС.

Заедно с това, използваме възможността да предложим на Вашето внимание първите материали, подготвени в рамките на началния вариант на изследването „Моментно състояние, практики и тенденции в строителния сектор в България”, което е основна част от дейностите по проекта. Материалите, които към настоящия момент включват представяне на секции „Национални политики и стратегии в областта на непрекъснатото професионално образование и обучение”и „Съществуващо предлагане на професионално образование и обучение”, заедно с предварителното съдържание на изследването, са достъпни в раздел „Анализ”, страница „Текущи дейности” в новия сайт.

В първите стъпки от изследването, дейностите се фокусират основно върху събирането на изходна информация, която да послужи като основа на предстоящите анализи, но въпреки това ще се радваме още на този етап да споделите Вашите предложения, забележки и препоръки. Можете да използвате формата за контакт и блога в новия сайт, както и да се свържете директно с всеки член на проектния екип.

В допълнение, бихме искали да призовем нашите партньори и читателите на сайта да разпространяват тази информация до всички, които биха имали интерес от работата и резултатите по проекта.