Новини

Повече възможности за местните власти чрез новото Европейско партньорство за иновации „Интелигентни градове и общности”

30.07.2012,
На 10 юли 2012 г., Европейската комисия стартира новото Европейското партньорство за иновации „Интелигентни градове и общности”. Целта на Партньорството е да се обединят и насочат допълнителни ресурси в подкрепа на демонстрационни проекти в областта на енергията, транспорта и информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в градските райони.
Представителите на биснеса в сферата на енергията, транспорта и ИКТ са поканени да работят заедно с местните власти, като обединят своите средства и технологии за посрещане на нарастващите нужди на градовете. Това ще даде възможност за по-лесното навлизане на иновативни, интегрирани и ефективни технологии на местните пазари, като в същото време ще постави градове в центъра на иновациионните усилия.

Финансирането ще бъде осъществено чрез годишни конкурси за проектни предложения, като бюджетът за 2013 г. е 365 милиона евро.

Основна задача на инициативата „Интелигентни градове и общности” е да подкрепи градовете и регионите в предприемането на амбициозни мерки в изпълнение на целите за  40% намаление на емисиите на парникови газове до 2020 г. чрез устойчиво използване и производство на енергия.

Повече за инициативата, включително Комуникацията на ЕК "Интелигентни градове и общности - Европейско партньорство за иновации", паралелната секция „Въпроси и отговори” и видео материали от конференцията, която се състоя в Брюксел на 10 юли 2012 г., можете на намерите на адрес: http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm

Източник: ManagEnergy