Новини

Официално представяне на Плана на действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община

09.11.2012,
Столична община организира международна конференция и семинар за представяне своя План на действие за устойчиво енергийно развитие 2012-2020 (ПДУЕР), които ще се проведат на 22 – 23 ноември 2012 г. в сградата на Столична община на ул. „Московска” № 33.

В това събитие ще вземат участие политически лица, енергийни експерти и представители на всички заинтересовани страни, за да се запознаят с разработването на ПДУЕР и изпълнението на ангажимента на Столична община във връзка с присъединяването и към европейската инициатива Конвент на кметовете.

Представители на международните партньори от проект LEAP (Ефективно въвеждане и интегриране на устойчиви енергийни политики при планиране и други свързани дейности за постигане на ниско-карбонова икономика) ще дискутират основните цели и задачи на ПДУЕР, и как неговите резултати могат да бъдат приложени в областта на ефективното енергийно управление на територията на Столична община.

По време на семинара пред участниците ще бъдат представени политиките и стратегиите в областта на енергийната ефективност на местно и национално ниво. Ще бъде акцентирано върху присъединяването на Столична община към Конвента на кметовете и произтичащите от това ангажименти и ползи. Ще бъдат разгледани и дискутирани и практически проблеми при изготвянето на плана за устойчива енергия на Столична община и за изграждане на стратегия за успешен мениджмънт на местно ниво.

В приложение можете да намерите предварителния дневния ред на събитието за публично представяне на ПДУЕР.
За повече информация можете да се свържете с г-н Здравко Георгиев (zgeorgiev@sofena.com) и г-жа Катя Вълкова (k.valkova@sofia.bg).
 
ЦЕЕ ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия също ще се включат в събитието с организация на регионален форум за нискоенергийни сгради и кръгла маса под надслов „Градове на нискоенергийното строителство”. Тук можете да разгледате предварителната програма на форума, като при интерес за участие ще се радваме да се свържете с нас на тел. 02 963 17 14 и email: eneffect@eneffect.bg.