Новини

Дискутират механизмите за енергийна ефективност на сгради

14.11.2012,
Източник: AIDA

От 2021 година всички нови сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия, предвижда Европейската директива за енергийната ефективност на сградите (EPBD).

Това означава сградите да са високо енергийно ефективни, а малкото енергия, която им е необходима, да бъде от възобновяеми източници. Само така Европейският съюз ще може да редуцира парниковите газове с 80 на сто до 2050 година. В момента голяма част от тях се дължат на сградния фонд.

Ако директивата се приложи напълно и всички нови сгради след 2020 година са с почти нулево потребление, в държавите от ЕС ще бъдат направени инвестиции от близо 62 млрд. евро годишно. Ще бъдат открити и близо 345 000 нови работни места в строителството, свързаните с него индустрии и иновациите, твърди изследване на Европейския институт за характеристики на сградите (BPIE).

Проучването ще бъде представено за първи път в България по време на конференция, организирана от Българското училище за политика "Димитър Паница" и Посолството на Федерална република Германия в България. За първи път ще бъде оповестен и специален анализ за България, според който преминаването към сгради с почти нулева енергийна консумация ще намали емисиите СО2 с близо 5 млн. тона и ще спести 17TWh (близо 2000 MW) енергия.
Форумът "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност" ще бъде открит от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и ще се състои на 14 ноември в Посолството на Германия в София.

Целта на конференцията е да очертае политиките и оптималните механизми за успешни инвестиции в енергийна ефективност на сградите у нас. Сред говорителите са Кирил Георгиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Оливър Раф – директор на Европейския институт за характеристики на сградите (BPIE), Мириам Отт - експерт в германското федерално Министерство на околната среда, опазване на природата и ядрена сигурност, Диана Мангалагиу – преподавател в университета в Оксфорд, арх.Здравко Генчев – изпълнителен директор на ЕнЕфект, и др. За първи път специалистите ще имат възможност да се запознаят със стандарта за сгради с почти нулево потребление на енергия (nZEB стандарт) за България и да дискутират какво означава той за строителната индустрия, трудовия пазар, енергийните нужди на сградите.

Участниците във форума ще обсъждат и специален документ, който разглежда съществуващите и потенциални източници за финансиране на енергийната ефективност в България, създаден от Българското училище за политика "Димитър Паница". Те ще дискутират потенциалната роля на България като регионален център на ЕС за развитие и финансиране на енергийна ефективност и най-новите икономически изследвания за това как целите на ЕС за енергийна ефективност ще повлияят върху националните икономики.
 
Източник: Vesti.bg