Новини

37 организации призовават за наследник на програмата Интелигентна енергия Европа

19.04.2013,
В общо писмо Европейският форум за възобновяеми енергийни източници (EUFORES), Европейстият съвет за възобновяема енергия (EREC) и Коалицията за икономия на енергия изразяват становището, че наследник на Интелигентна енергия Европа е необходим.

„С централизираните си и адекватни действия програмата Интелигентна енергия Европа улеснява изграждането на политики за устойчиво развитие. А те са изключително важни за развитието не Европейския съюз за в бъдеще. Тази програма тясно обвързва хиляди заинтересовани страни и малки и средни предприятия и компании, като ги подпомага да достигнат целите за устойчиво развитие, заложени в ЕС. IEE още улеснява обмена на опит и успешни практики, касаещи милиони жители на Европейския съюз.“  

Причината такова писмо да бъде изпратено е, че бъдещето на програмата е неясно. Това е така, защото новата рамкова програма за Научни изследвания и иновации – „Хоризонт 2020“ главно цели подобрения чрез технологични нововъведения.
В подкрепа на тезата, че нуждата от наследник на програмата Интелигентна енергия Европа е несъмнена, са и резултатите от общественото допитване по темата. То е проведено от 20.06-12.09.2012 г. и извлеченията показват, че почти 90% искат да има програма наследник на IEE II. В отговор на въпроса „Към кои групи най-вече трябва да се насочи програмата?“ заинтересованите страни посочват държавните органи и политическите звена. В тази целева група най-важни са регионалните и местни органи, събрали 72% от гласовете. За сектор, на който е най-необходимо да се фокусира IEE е посочен публичният (47%), а след него са транспортният сектор (46%) и домакинствата (45%).

В писмото още се посочват успешните досега инициативи предприети от IEE като Споразумението на кметовете, финансовите механизми като ELENA и Мобилизация на местните енергийни инвестиции (MLEI), както и фактът, че IEE подкрепя множество проекти за Устойчиви енергийни общности и кампании, които повишават информиранистта за устойчивите енергийни решения и създават нови възможности за много от заинтересованите страни.

Цялото писмо може да видите тук.