Новини

Девети конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа, 29 – 31 май 2013, Интер Експо Център, София

21.05.2013,
image/gif

Под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 29 до 31 май 2013 г. в Интер Експо Център, София, ще се проведе деветият Конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа.

Конгресът представя най-добрите световни практики в динамичното развитие на енергийно ефективните и зелените енергийни технологии и най-важната предпоставка за провеждането му е острата необходимост от бърз трансфер на ноу-хау от напредналите държави към региона  на Югоизточна Европа.

Основни акценти: енергийно ефективни решения в сгради и промишлени системи; технологии за производство на енергия от възобновяеми източници – вятър, слънце, вода, геотермални извори, биомаса и др.; системи за съхранение на енергия; енергийно оползотворяване на отпадъци и др.

Интелигентни сгради; Фотоелектрически системи, интегрирани в сградите; Потенциал за производство на биогаз от отпадъци в селското стопанство, от депата и пречиствателните станции в Югоизточна Европа; Управление и оползотворяване на отпадъците   са основните сесии на събитието през тази година. Участие ще вземат водещи лектори от над 18 държави. Сред тях са експерти от Дирекцията по енергетика на Европейската комисия, Европейския алианс на компаниите за  енергийна ефективност в сградите, Европейската федерация за възобновяема енергия, Европейския институт по енергийните характеристики на сградите,  Българския съвет за устойчиво развитие, Българската фотоволтаична асоциация, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и др.

Успоредно с Конгреса и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия за първи път ще се проведе Международната изложба Интелигентни сгради (Smart Buildings).

Основните и съпътстващите събития в рамките на Конгреса са насочени към представителите на държавната и общинската администрация, мениджъри и специалисти, работещи в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, екологията, строителството, архитектурата, финанси и инвестиции и др.