Новини

Международна награда за енергийноефективни сгради и региони на Институт "Пасивна къща" за 2014 г.

24.06.2013,
Лидерите в областта на енергийната ефективност вече имат ново предизвикателство – за целта обаче, до 30 септември 2013 г. трябва да регистрират проектите си в конкурса за новата награда на Институт „Пасивна къща“. В тази инициатива могат да участват както отделни сгради, така и цели квартали и дори региони. Кандидатурите ще бъдат оценявани от независимо жури, в което има представител и от България – д-р арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Специално внимание ще се обърне на използването на възобновяеми източници в концепциите за устойчиво снабдяване с енергия. Победителите ще бъдат обявени по време на Международната конференция „Пасивна къща“, която ще се проведе през април 2014 г. в Аахен, Германия.

Наградата за пасивна къща има за цел да демонстрира високото архитектурно качество и разнообразието в енергийноефективните проекти на международно ниво. Тя също поставя акцент върху все по-популярната комбинация от енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Конкурсът стартира в рамките на проекта „Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg), финансиран от програма Интелигентна енергия – Европа, и се провежда под патронажа на Германското федерално министерство на транспорта, строителството и градоустройството. В България проектът се изпълнява под координацията на ЕнЕфект в сътрудничество с община Бургас като пълноправен партньор и общините София, Варна и Габрово като асоциирани региони.

Условия за участие

Предпоставки за участие в категорията за самостоятелни сгради са сертификат за Пасивна къща и използване на възобновяеми енергийни източници. При реконструкциите е важно спазването на критериите на стандарта EnerPHit. В отделна категория могат да участват цели квартали, градове, цели улици или региони, дори ако са все още в етап на развитие. В този случай, поне една сграда трябва вече да е сертифицирана по стандарт Пасивна къща, като заедно с това по-нататъшно сертифициране или реконструкции по стандарта EnerPHit трябва да са заложени като основна цел проекта. Сградите може да са от публичния или частния сектор. Могат да се включат и общини, сдружения или фирми за изграждане и управление на жилищни комплекси.

Критерии за подбор

Журито ще оценява проектите според архитектурния дизайн и градуостройствения план, но особен акцент ще бъде поставен и върху ролята им на водещи примери в областта на устойчивото развитие на регионално и местно равнище. Ще бъдат разгледани също креативните и новаторски решения, които засягат наболелите климатични промени, както и преодолените бариери, зададени от местоположението, финансовата рамка или строителната практика и традиции. Постигнатата икономическата ефективност и рентабилност, схемите и подходите за развитие ще определят възможностите за прилагане и изпълнение проектите и в по-голям мащаб. Успешното провеждане на информационни кампании също ще бъде отчетено позитивно.

Награди

След предварително разглеждане на подадените проекти, журито ще определи финалистите до края на януари 2014 г. Следващият месец журито ще се събере в Дармщат, Германия, където ще бъдат излъчени победителите. Носителите на наградата ще бъдат обявени на XVII годишна Mеждународна конференция „Пасивна къща“ на 25-ти и 26-ти април 2014 г. в Аахен, Германия. След представянето на наградата, състезанието ще бъде пресъздадено под формата на изложба от плакати, която ще бъдат представяна многократно по време на различни събития и конференции на Институт „Пасивна къща” и партньорите по проект PassREg.
 
Жури

- Хелмут Бот, департамент „Архитектура и градоустройство” на Университета в Щутгарт, Германия
- Марк Елтън, Sustainable By Design, Великобритания
- Волфганг Файст, Институт „Пасивна къща“ / Университета в Инсбрук, Австрия
- Буркхард Фрохлих, Немско списание за строителтвото (DBZ Deutsche BauZeitschrift), Германия
- Здравко Генчев, ЕнЕфект, България
- Ан Герен, Plate-forme Maison Passive (PMP), Белгия
- Робърт Хейстингс, Architecture, Energy & Environment, Швейцария
- Хелмут Крапмайер, Институт по енергетиката Vorarlberg (Energieinstitut Vorarlberg), Австрия
- Йерон Поп, Passiefhuis-Platform, Белгия
- Лудвиг Ронген, Rongen Architekten GmbH, Германия
 
От Волфганф Файст

„С пасивните къщи дизайнерите и архитектите имат абсолютна творческа свобода – изискванията за функционалност, структура, рентабилност и устойчивост могат винаги да бъдат комбинирани по визуално привлекателен начин.” – подчертава проф. д-р Волфганг Файст, създател и директор на Институт „Пасивна къща“. С конкурса за пасивни сгради, проведен през 2010 г., Институтът вече демонстрира, че енергийната ефективност и зашеметяващата архитектура могат да вървят ръка за ръка. Носителите на наградата ще бъдат обявени по време на ежегодната Международна конференция „Пасивна къща“, която ще се проведе на 25-26 април 2014 г. в Аахен, Германия.
 
Допълнителна информация относно реда и условията за участие може да намерите на www.passivehouse-award.org.

За контакт с медиите:

Benjamin Wunsch | Passive House Institute | +49 (0)6151 82699-25, presse@passiv.de
Д-р Драгомир Цанев | Център за енергийна ефективност ЕнЕфект | +359 2 963 17 14 | dtzanev@eneffect.bg