Новини

Две училищни сгради в Габрово - пилотни по проект EuroPHit на ЕнЕфект

18.09.2013,
Две училища в Габрово да бъдат превърнати в нискоенергийни по стандарта на така наречената "пасивна сграда". Тази амбиция, чиято реализация е в процес на подготовка, обяви по време на Дните на интелигентната енергия в Габрово през изминалата седмица кметът на Габрово Таня Христова. Основните училища "Цанко Дюстабанов" и "Св.св. Кирил и Методий" са включени като пилотни в проекта на Центъра за  енергийна ефективност ЕнЕфект "Енергийни обновявания – стъпка по стъпка" EuroFHit, по който работата стартира наскоро.  Центърът ще консултира община Габрово и ще подготви инвестиционните проекти, с които общината ще кандидатства за финансиране по програми през следващия програмен период.

image/jpeg
Кметът на Габрово Таня Христова откри Дните на интелигентната енергия в общината, които се проведоха на 11 и 12 септември

Община Габрово е пилотна и по двата текущи проекта на ЕнЕфект, обяви Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. От миналата година община Габрово заедно със София и Варна е асоцииран регион по проекта "Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия" - PassREg, който центърът реализира в сътрудничество с община Бургас. Проектите подкрепят Споразумението на европейските кметове за местна устойчива енергия, към което община Габрово се присъедини наскоро.

Габрово е 31-та община от България, подкрепила споразумението, зад което в глобален мащаб стоят 4795 европейски общини, каза Калинка Накова, изпълнителен директор на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

До 2020 г. европейските градове трябва да намалят парниковите газове с 20%, консумацията си на енергия с 20% и да увеличат дела на енергия от възобновяеми енергийни източници с 20%. Целта на страните- членки на ЕС, е да надминат този минимален праг по Стратегията на Европа 2020, припомни Калинка Накова.
Тя акцентира, че по груби сметки благодарение на поетите ангажименти на тези общини и градове ще бъдат спестени около 60 млн. тона въглероден диоксид.

Споразумението на кметовете е насочено към градовете и регионите и то цели да накара техните ръководства да работят, така че да направят своите градове приятни за живеене, като работят във всички области за постигане на целите на ЕС – сгради, транспорт, воден сектор, оползотворяване на отпадъците и т.н. и приемат европейската енергийна политика.

Като дългогодишен председател на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия Габрово многократно дава примери за иницииране и осъществяване на амбициозни проекти в областта на сградите, уличното осветление и други.
В рамките на форума изпълнителният директор на Общинската мрежа за енергийна ефективност припомни, че Габрово беше инвестиционната зона по мащабния проект, финансиран от Глобалния екологичен фонд и Програмата на ООН за развитие в България в периода 1999 – 2004 г.; общината бе пилотна по друг проект, финансиран от същите институции в периода 2006 - 2010 г.- "Знания и умения за насърчаване на енергийната ефективност в сградите"; беше пилотна община и по проекта МОДЕЛ. През годините градът домакинства поредица от конференции и събития на мрежата, а към момента настоящият кмет Таня Христова е зам.–председател на общинската мрежа. В рамките на събитието бяха показани добри практики от Европа и от Габрово.

Арх. Иглика Люцканова от архитектурно бюро "СолЕр Интернешънъл" ООД представи проекта за първата пасивна детска градина в България, която община Габрово реализира със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Реализирането на нискоенергийна сграда за детска градина "Слънце" е съществен елемент от цялостната политика на община Габрово за утвърждаване на подобен тип сгради. Строителната площадка на новата база на детското заведение беше разкрита в края на март тази година по стандарта на така наречената пасивна къща. Строителството, което е поверено на софийската фирма "МБ – 2001" ООД, се очаква да приключи до края на тази година. Строителният надзор изпълнява "Гарант – инвест" АД, Кърджали.

image/jpegimage/jpeg

Проектът за първата пасивна детска градина в България е на архитектурно студио „СолЕр Интернешънъл” ООД, която община Габрово реализира със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Предвид поставените високи изисквания за енергийна ефективност формата и ориентацията на двуетажното здание и вътрешното разположение на помещенията му предполагат максимални топлинни печалби от слънцегреене и минимални топлозагуби.

В рамките на двудневния форум, организиран от Областния информационен център – Габрово, в партньорство с община Габрово, бе презентиран студентски проект за енергийна ефективност, представени бяха интелигентни екопрактики за устойчиво развитие от европейски градове.

Сред акцентите от втория ден на събитието бяха интелигентната енергия на творчеството като платформа за бъдещото културно развитие на Габрово, добри практики в областта на културата, реализирани с европейско финансиране.
Събитието бе съпътствано от пътуваща изложба "Имаджин", която приканва градовете, селата и регионите да си представят своето енергийно бъдеще. Експозицията представя 16 европейски града – пионери в управлението на енергия.

Източник: Строителство Градът Онлайн, автор: Силивия Златкова