Новини

Енерджи Ситис настоява интересите на градовете да бъдат взети под внимание от ЕК

21.10.2013,
Енерджи Ситис (Energy Cities), европейската асоциация на местните власти в енергиен преход, предприема нови действия в защита на интересите на своите членове, като заимства подхода на ЕК и публикува собствена “Комуникация” („Съобщение”). В духа на официалните политически инструменти на Комисията, този документ изтъква необходимите стъпки за овластяване на местните и регионалните власти, за да бъдат те в състояние да постигнат целите на ЕС за климата и енергията, особено в настоящия контекст на засилени дискусии за политическата рамка до 2030 г.

Като поддържаща структура на Споразумението на кметовете, Енерджи Ситис е убедена в ключовото значение на действията на местно равнище за изпълнение на целите 20/20/20 на ЕС. Според асоциацията, именно кметовете и общинските съвети са тези, които ще „променят правилата на играта”. Или, както казва изпълнителният директор наЕнерджи Ситис Жерард Манян,

г-н Жерар Манян„Решенията на високо ниво няма да са достатъчни да се задвижи енергийният преход. Те трябва да бъдат подкрепени от конкретни, практически решения, разработени на местно равнище: в градовете има значителен неизползван потенциал за развитие на възобновяемата енергия и за енергийни спестявания. А именно те ще играят основната роля за изпълнението на непосредствените задачи до 2020 г. и на целите за климата и енергията за 2050 г.”

Като следваща стъпка Енерджи Ситис започва обществено допитване по Съобщението, за да събере мненията на всички заинтересовани страни. Очаква се в него основната роля да играят поддържащите структури на Споразумението на кметовете, между които е и ЕкоЕнергия. Повече за техните дейности можете да научите тук.