Новини

Наградите за енергийна ефективност през 2014 г.: Сега е ваш ред!

03.12.2013,
Новите издания на най-престижните конкурси за проекти за устойчива енергия на европейско равнище вече са факт. Наградата „Устойчива енергия за Европа“ и конкурсът на инициативата ManagEnergy за едноименната награда отново ще подкрепят най-добрите публични и частни инициативи, които допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на енергията и климата. Ако имате желание да представите своите усилия и постижения в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия или чистия транспорт; ако смятате, че Вашият проект и организация заслужават признание и по-голяма видимост за своята ангажираност и постижения в изграждането на една по-устойчива Европа, тогава ние ви каним да вземете участие. Сега е ваш ред!

Създадени и поддържани от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) от името на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, наградата „Устойчива енергия за Европа“ и наградата на ManagEnergy са допълващи се инициативи, споделящи една и съща крайна цел: да се осигури институционално признание и повишена публична видимост за най-добрите проекти в областта на устойчивото енергийно развитие.

Награда „Устойчива енергия за Европа“

Проведено за първи път през 2006 г., състезанието за наградата Устойчива енергия за Европа утвърждава и насърчава най-стойностните проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и екологично чистия транспорт. Наградите Устойчива енергия за Европа отличават проекти, които допринасят за изпълнението на стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и имат доказано въздействие върху устойчивото енергийно развитие. Конкурсът е отворен за участници от публичния и частния сектор, включително МСП, международни промишлени и търговски асоциации , академични институции и неправителствени организации.

Наградите Устойчива енергия за Европа се провеждат в пет различни категории с различна тематична насоченост: повишаване на осведомеността, образователни програми, енергийна ефективност в сградите, енергоспестяване в бита и чист транспорт. Пълните описания на категориите можете да намерите тук.

Наградата на европейската инициатива ManagEnergy

Регионалните и местните власти имат основна роля за постигането на европейските цели в областта на климата и енергията. Стартирала през 2007 г., наградата на ManagEnergy е специално предназначена да възнагради именно постиженията на местно равнище. И тази година, ManagEnergy ще се фокусира върху дейностите на местните и регионалните публични власти и енергийни агенции, които са насочени към намаляване на енергийната бедност, изпълнение на проекти за възобновяема енергия или иновативни схеми за финансиране на действия за устойчива енергия.

Можете да проверите дали вашият проект е допустим за участие на адрес www.eusew.eu/awards-competition. Един и същ проект не може да участва и в двете състезания едновременно.

Източник:
http://www.managenergy.net/news/articles/383#.UpRqfcRmgut