Новини

Нов ресурс за „устойчиви и иновативни” обществени поръчки

28.11.2013,
Европейската икономика продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства и трябва бързо да намери иновативни и устойчиви решения за стимулиране на пазарите. Осъзнавайки това, международната мрежа ICLEI – партньор на ЕкоЕнергия в проекта Covenant CapaCITY - разработва Платформа за иновативни обществени поръчки. Тази платформа представлява онлайн център, който ще помогне на обществените власти, политици, изследователи и други заинтересовани страни да използват силата на обществените поръчки за поощряване на иновациите, включително и в областта на научноизследователските и развойни дейности. Платформата е разработена от ICLEI с помощта на Европейската комисия.
„Обществените поръчки на устойчиви и иновативни стоки и услуги са основен инструмент за стимулиране на новите технологии или услуги, като едновременно с това създават нови работни места на местно равнище и повишават конкурентоспособността на европейската промишленост и малките и средни предприятия. Те също така насърчават и ефективността на обществени услуги“, казва Антонио Таяни, вицепрезидент на Европейската комисия и Европейски комисар по промишлеността и предприемачеството.
Платформата за иновативни обществени поръчки, от своя страна, е персонализирана и отговаря точно на нуждите на съответния потребител. Тя се състои от три елемента: уебсайт, форум за обществени поръчки и ресурсен център. Уебсайтът предлага последните новини и събития в областта на устойчивите обществени поръчки, както и основна информация за европейската политическа рамка. Форумът за обществени поръчки представлява инструмент за взаимодействие между възложителите и заинтересованите лица от цяла Европа. Ресурсният център осигурява база данни за разработване на обществени поръчки, като предлага достъп до редица полезни документи. Допълнително платформата ще предлага и реална практическа помощ. Серия от курсове за обучение ще бъде съсредоточена върху инструментите и техниките за провеждане на работещи процедури за устойчиви поръчки, докато програмата за обмен на опит ще даде нови възможности за споделяне на знания сред общините. Местните власти в Европа ще бъдат поканени да кандидатстват и за награда за иновативни обществени поръчки с цел да бъде поощрено потреблението на иновативни, ефективни и ефикасни продукти и услуги в обществена полза.
Ако желаете да се присъедините към платформата, както и за повече информация, посетете http://www.innovation-procurement.org