Новини

Варшава 2013: по пътя към ново рамково споразумение за климата

02.12.2013,
Конференцията на ООН за изменението на климата във Варшава, която приключи в събота, подтикна националните правителства да продължат работата си по пътя към глобално Споразумение за климата през 2015 г. Според представителите на ООН, по време на конференцията са приети редица значими решения - основно в областта на намаляване на въглеродните емисии от обезлесяването и ограничаване на загубите и щетите от природни бедствия.

„Варшава постави едно ново начало за работа върху текста на универсално споразумение за климата, така че то да може да бъде готово до следващата Конференция на ООН за изменението на климата в Перу. Това е много важна стъпка към финалното споразумение в Париж през 2015 г.”, каза Марчин Колореч, президент на XIX Конференция на ООН за изменение на климата.
С поглед към ключовата 2015 г., представените правителства решиха да инициират и засилят подготовката си за залагане на конкретни национални приноси към това споразумение, което ще влезе в сила от 2020 г. Държавите, готови на тази стъпка, ще представят плановете си („ясни“ и „прозрачни“ според декларираните намерения) през първото тримесечие на 2015 г., достатъчно преди XXI Конференция на ООН за изменението на климата в Париж.

Страните се договориха също така да намалят различията в целите си за периода преди 2020 г., като засилят техническата работа и подобрят координацията между отговорните министри. На конференцията бе решено да се създаде нов международен механизъм, който да осигурява на най-уязвимите групи от населението по-добра защита срещу загуби или щети, причинени от екстремни метеорологични условия или други фактори с продължително въздействие като например повишаването на морското равнище. По-засилени дейности по така наречения „Варшавски международен механизъм срещу загуби и щети” ще започнат през следващата година.

„Видяхме огромен напредък. Но нека все пак подчертаем, че все по-често ставаме свидетели на екстремни метеорологични събития, а цената се плаща от бедните и уязвимите групи”, каза Кристиана Фигуерес, изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC). „Сега правителствата, особено на развитите нации, трябва да се върнат вкъщи и да напишат домашното си, така че да могат да представят реалните си плановете на Конференцията в Париж”, каза още тя.

В допълнение, някои от представените правителства предоставиха повече яснота относно мобилизирането на финансови средства за подпомагане на развиващите се страни за ограничаване на емисиите и адаптиране към изменението на климата. Развитите държави следва да подготвят и двугодишни становища относно актуализацията на стратегиите и подходите си за постепенно увеличаване на финансирането между 2014 и 2020 година. На срещата във Варшава бяха представени публично финансираните дейности срещу изменението на климата и в подкрепа на развиващите се страни, предприети от Норвегия, Великобритания, ЕС, САЩ, Република Корея, Япония, Швеция, Германия и Финландия.

Действия за климата на всички равнища

XIX Конференция на ООН за изменението на климата може да служи за пример за общи действия за климата, предприети от бизнеса, градовете, регионите и гражданското общество. Като илюстрация на това твърдение, Секретариатът на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата представи своята ежегодна награда „Движение за промяна“, която демонстрира най-добрите резултати в областта на иновативното финансиране на проекти, включващи жените и бедното градско население. В допълнение, „Движение за промяна“ стартира нова инициатива с акцент върху приноса на информационния и технологичен сектор за ограничаване на емисиите и увеличаване на капацитета за адаптация.

„Действията се случват на всички равнища в обществото. Всички основни участници дойдоха на XIX Конференция на ООН за изменение на климата не само за да покажат какво са направили, но и за да видят какво още може на направят. И още през следващата година те ще превърнат идеите си в конкретни действия”, добави Кристиана Фигуерес.

Срещата на високо равнище за климата в Ню Йорк през 2014 г. и следващата Конференция на ООН за изменението на климата
Във Варшава генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун повтори поканата си към всички правителства, финансови и бизнес лидери, местната власт и гражданското общество да присъстват на Срещата на високо равнище за климата в Ню Йорк на 23-ти септември 2014 г. Тя се очаква да бъде посветена на конкретни решения, допълващи преговорите от Конференцията на ООН за изменението на климата във Варшава. „Моля всички, които ще присъстват, да подготвят нови и по-амбициозни изявления и действия. До началото на 2015 г. имаме нужда от тези обещания, но най-вече от достатъчно реални действия, които да ни задържат под международно договорените 2° повишение на глобалните температурите”, каза той.

Следващата среща на временната работна група на платформата от Дърбан за рамковата конвенция на ООН за изменението на климата ще се проведе в Бон от 10 до 14 март 2014 г.