Новини

ЕкоЕнергия на прага на новия програмен период

06.12.2013,

Заседание на УС на ЕкоЕнергия

Очакваната промяна във визията и стратегическите цели на ОМЕЕ ЕкоЕнергия бе във фокуса на заседанието на Управителния съвет на Сдружението, което се проведе в Габрово на 5 декември 2013 г. Разбира се, в съответствие с мисията на ЕкоЕнергия, всички дейности ще продължават да бъдат насочени към налагането на енергийната ефективност като основен компонент на политиката за устойчиво развитие на страната, регионите и местните общности. Обхватът на действие и сферите на влияние, обаче, се очаква да бъдат сериозно разширени.

По време на срещата, в която освен домакинът Таня Христова - кмет на Габрово, взеха участие Георги Славов, кмет на Ямбол и председател на УС на мрежата, Иво Иванов, кмет на Лом, и заместник-кметовете на Добрич и Самоков арх. Пламен Ганчев и Васил Сайменов, бе взето принципно решение за формулиране на ясна позиция на ЕкоЕнергия относно политиките за енергийната ефективност на национално равнище в съответствие с текущите нужди и очакваните промени в нормативната база и стратегическото целеполагане. Като конкретни стъпки се предвижда активно участие на ЕкоЕнергия в обсъждането и приемането на Националния план за енергийна ефективност, Пътната карта за енергийно обновяване на сградните фондове и националната дефиниция за сгради с почти нулево потребление на енергия. В подкрепа на изпълнението на тази цел, Секретариатът на ЕкоЕнергия пое задачата да разработи и предложи нова платформа за мрежата, върху която ще бъдат изготвени съответните становища.

Заедно с това бе обсъдено и участието на общините в нови международни проекти за изграждане на местен капацитет за енергийна ефективност и комуникация с крайните потребители на енергия в рамките на новата програма на ЕК Хоризонт 2020. Част от предложените действия включват улесняване на събирането на данни и изчисление на спестявания на въглеродни емисии във връзка със задълженията по Споразумението на кметовете; устойчиви обществени поръчки и привличане на местни строителни компании, производители и дистрибутори на компоненти, материали и технологии; обучения по енергийно обновяване на съществуващи сгради с почти нулево потребление на енергия по метода “стъпка по стъпка” и изграждане на нови „пасивни”, „нулеви” и дори „плюсови” сгради.

В заключение бе взето решение предложените мерки и принципни позиции, заедно с новата платформа на ЕкоЕнергия, да бъдат обсъдени по време на ежегодната конференция на мрежата, която ще се проведе на 13-14 март 2014 г., отново в Габрово. Едва ли е изненада, че след заседанието участниците проявиха сериозен интерес и посетиха вече почти завършената сграда на детска градина „Слънце” – първата публична сграда в България, проектирана и построена по стандарт „Пасивна къща”.