Новини

Интегрирани иновативни технологии за устойчиво строителство представя Българска Строителна Седмица 2014

14.03.2014,
image/jpeg

Международната специализирана изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство е възможност за осъществяване на b2b срещи с професионалисти в строителната индустрия от България и страни от Югоизточна Европа. Тя започва на 19 март - сряда и среща известни и нови фирми от над 30 сектора в строителния бранш. Сред иновациите, демонстрирани на изложението, са и уникалните за българския пазар автоматични защитни решетки. Основните предимства са елегантният дизайн, малкото пространство, което заемат при монтаж, както и това, че са изработени от по-леки материали, което води до близо 30-40% по-ниска цена в сравнение с конкурентните продукти на пазара.
 
Двустранната търговска камара България - Румъния (BCCBR), която подкрепя и насърчава търговията и бизнеса между фирми в Румъния и България, ще представи на своя щанд по време на Българска Строителна Седмица в Интер Експо Център - София, румънските компании Elpreco SA и Celco. Основните продукти, които предлага Elpreco SA, са бетонни керемиди, които се обработват в автоклав, проветряван бетон, бетонни системи, които включват павета, знамена, бордюри, улуци и саксии за цветя. Продуктите Celco отговарят на европейските стандарти за производство и постоянно се оптимизират с крайна цел постигане на по-голяма енергийна ефективност на сгради. Celco AAC ще представи STANDARD за рамкови конструкции, STRUCTOTERM за носещи конструкции, SuperBlock за интериорни и екстериорни стени с висока устойчивост, MEGATERM за топлоизолационни и AAC трегери.
 
В първия ден на Българска Строителна Седмица от 13.00 до 17.30 ч. ще се проведе Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildingreen 2014. Ще бъдат представени новите хоризонти и предизвикателства при проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с директива 2010/31/ЕС. Водещи проектанти и представители на бизнеса ще представят актуални проекти и технологични решения за изграждане на енергийноефективни и „почти нулевоенергийни” сгради. Организатор на Buildingreen 2014 e ГРАДЪТ Медиа Груп, в партньорство с Интер Експо Център, ОПРР; НСОРБ; БАИС, КИИП, КАБ, BGBC, ЕнЕфект.
 
Стратегическите приоритети и цели за устойчиво развитие на София ще представи главният архитект на София - Петър Диков в дискусионния форум „Да събудим строителството“ по време на втория ден на специализираното изложение. Столична община ще представи част от проекти, по които е възложител. Те ще са с акцент върху енергоефективното, функционалното и екологично строителство. Ще бъде представен и основният документ – ИПГВР (Интегриран план за градско възстановяване и развитие), който очертава стратегическите приоритети и цели за устойчиво развитие на София, чрез принципите на интегрирано планиране. Посетителите и участниците във форума ще могат да видят проекти по общинска програма за саниране и енергийно обновяване на сградния фонд в град София, проекти за разширение и изграждане на нови детски заведения на територията на СО, проект за многофункционална спортна зала; проекти за реконструкция на пазарни комплекси, както и проекти, касаещи за иновативни технологии – Геотермална централа, Минивецове и Технологичен парк – София.
 
Форумът ще се проведе паралелно с изложенията Sofia Logеxpo и Security Expo, като по този начин привлича по-голям посетителски интерес и увеличава ефекта за деловите участници и изложителите.

Източник: sgrada.com, 14 март 2014 г.