Новини

Доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC)

28.04.2014,
Единствено бързите и амбициозни действия ще дадат възможност за смекчаване на ефектите от изменението на климата
 
image/jpegНа 13 април 2014 г. IPCC публикува най-новото си изследване към петия Доклад за оценка на изменението на климата. Приносът на Работна група III, която е водеща в разработката, осигурява цялостна оценка на всички възможности за смекчаване на изменението на климата чрез ограничаване или предотвратяване на емисиите на парникови газове, както и на дейностите, които да ги изведат от атмосферата. Очакван като един от най-важните резултати от проучванията относно възможностите за смекчаване на изменението на климата, изводите от този доклад доказват, че все още не е твърде късно да се действа, а реални ефекти са постижими дори на по-ниска цена в сравнение с очакванията на правителствата и обществеността.

Докладът „Климатични промени 2014 г.: Смекчаване на изменението на климата“ потвърждава извода, че глобалните емисии е необходимо да бъдат намалени с 40-70 % в сравнение с 2010 г. до средата на века, за да може да се задържи покачването на глобалната температурата с под 2°C. Постигането на тази цел обаче изисква не само засилено международно сътрудничество, но също така решителни институционални и технологични промени. Това включва увеличаване на производството на електроенергия от не-въглеродни източници, както и нови политики в подкрепа на обещаващите технологии в секторите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. "Намаляването на потреблението на енергия ще ни даде по-голяма гъвкавост при избора на технологии с ниски емисии на въглероден диоксид на енергия, сега и за в бъдеще", казва Раймонд Пихс-Мадруга, съпредседател на Работната група III.

Потенциалът на градските райони за смекчаване на изменението на климата също е в центъра на вниманието, тъй като на тях се падат 71-76% от свързаните с енергията въглеродни емисии в световен мащаб. Както се препоръчва и от 30-те предложения на Energy Cities за енергийния преход на големите и малките градове, докладът на IPCC призовава местните власти да разработят интегрирани планове за устойчиво енергийно развитие. Тези интегрирани планове следва да вземат под внимание всички сектори, свързани с градския живот, както и техните режими на взаимодействие, за да се гарантира устойчиво развитие на местните общности и да се предостави по-добро качество на живот за гражданите.

Не на последно място, необходими са и революционни организационни, управленски и политически промени. Затова и съвсем не е случайно заключението на съпредседателя на Работна група III Отмар Еденхофер: "Има едно ясно послание, идващо от науката: за да се избегне опасна намеса в климатичната система, ние трябва да се движим далеч от начините, по които работим днес ".

Повече информация:
                       
Уебсайт на IPCC: www.ipcc.ch

Уебсайт на Работна група III: www.ipcc-wg3.de