Новини

Енергийната ефективност в сградите е ключов фактор за устойчивото ни енергийно бъдеще

30.04.2015,
Международната конференция „Пасивна къща” демонстрира потенциала за енергийни спестявания в новото строителство и обновяването на сградния фонд

Лайпциг, Германия. Енергийно ефективното строителство днес е улеснено от наличието на все повече качествени материали и продукти. Основният акцент в Международната конференция „Пасивна къща” 2015 г. в Лайпциг бе поставен върху най-новите разработки в тази област. Експерти от цял свят представиха огромния потенциал за икономии чрез използването на сертифицирани прозорци, изолационни материали и вентилационни системи, като демонстрираха и тяхното практическо приложение. От своя страна, семинарната програма демонстрира значението на добре замислените и последователни действия в строителството за успешния преход към устойчиво енергийно бъдеще.

"Днес инвестиционните разходи за подобряване на ефективността на строителните елементи са изключително ниски - разликата в сравнение с традиционните решения се компенсира изключително бързо чрез спестените разходи за енергия," каза проф. д-р Волфганг Файст, директор на Института „Пасивна къща” - Германия. „Използването на материали и продукти за пасивни сгради е изгодно за потребителя и от икономическа гледна точка. Благодарение на богатия избор от подходящи продукти, почти няма ограничения по отношение на архитектурния проект и реализацията му. Многообразието от продукти за ниско енергийни сгради осигурява разнообразие и в решенията, както по отношение на вида на сградите и техните функциите, така и по отношение на дизайна", каза още проф. Файст.

image/jpeg image/jpeg
image/jpeg image/jpeg


Патронът на конференцията, германският федерален министър на икономиката и енергетиката Зигмар Габриел, също беше категоричен в подкрепата си за енергийната ефективност: "Преходът към устойчива енергия е един от най-важните проекти за бъдещето на Германия. Той обаче може да успее само ако заедно с развитието на възобновяемите енергийни източници, ние полагаме значителни усилия по важната тема за енергийната ефективност. Енергийната ефективност, по-специално приложена към консумацията на енергия за отопление, охлаждане, топла вода и осветление в сградите, е един от най-важните стълбове на енергийния преход”.

За да отрази съчетанието на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, институтът „Пасивна къща” разработи нови сертификати: освен класическия „Пасивна къща”, вече се предлагат „Пасивна къща Плюс” и „Пасивна къща Премиум”. Тези нови класове отчитат енергийните печалби от ВЕИ в сградата или в близост до нея по ясно определени критерии, като потреблението и производството на "първична енергия от възобновяеми източници" (PER) е в основата на тази оценка. Новите класове са въведени и в последната версия на софтуерния Пакет за планиране на пасивни къщи (PHPP), която също бе представена в Лайпциг.

Особен акцент в конференцията бяха работните срещи, свързани с двата проекта на Институт Пасивна къща и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, финансирани от ЕК: EuroPHit (Енергийни обновявания, стъпка по стъпка) и PassREg (Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия). По време на тези семинари бяха разгледани различни подходи за прилагане на мерки за енергийна ефективност, приети на европейско равнище, като представителят на Изпълнителната агенция за МСП към ЕК Филип Моузли подчерта значението на стандарта „Пасивна къща” като основа за определянето на националните дефиниции за почти нулево енергийни сгради (ПНЕС). В рамките на проекта EuroPHit, по време на конференцията бе присъдена "Наградата за най-добър строителен компонент 2015" за прозорци, подходящи за сградни обновявания с висок енергиен стандарт. Отличените продукти, както и много други компоненти за пасивни къщи бяха показани в строителното изложение, традиционно провеждано в рамките на конференцията. Разбира се, бяха организирани екскурзии за посещение на пасивни къщи в Лайпциг и региона, като представители на местните власти споделиха своя опит при изграждането на училища и детски градини по стандарта „Пасивна къща”.

От 1997 г. Международната конференция „Пасивна къща” се организира ежегодно от Института „Пасивна къща” в различни европейски градове. Събитието през тази година бе проведено с подкрепата на Община Лайпциг, Камарата на архитектите в Саксония и Университета в Инсбрук, а следващото юбилейно 20-то издание ще се проведе в родното място на Института - Дармщат, Германия.

Повече информация можете да намерите тук: