Новини

ЕнЕфект подкрепя Лом и Габрово в проекти по програмата BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

10.09.2015,

image/jpegimage/jpeg

На 4 септември министърът на енергетиката Теменужка Петкова връчи договорите на 32 общини и 9 малки и средни предприятия по програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Две от спечелилите общини са Лом и Габрово, като при изготвянето на проектните предложения подкрепа им оказаха ЕнЕфект Консулт (България) и Норконсулт (Норвегия). Двете организации ще работят съвместно с общините и при изпълнението на договорите.

Проектът "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом", с общ бюджет 595 616,58 лв., включва:

-     изграждане на топлопровод от централа за производство на биогаз до домовете в Добри дол, чрез който ще се оползотворява отпадна топлина;

-    въвеждане в експлоатация на котел, работещ с дървесни пелети в сградата на Община Лом;

-    реконструкция на вътрешните отоплителни инсталации във всички сгради.

След реализиране на проекта община Лом ще намали въглеродните емисии в атмосферата със 172 тона годишно, като ежегодно оползотворява 255 MWh енергия от ВЕИ за отопление и топла вода.

Проектът „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“, с общ бюджет 487 847,37 лв., включва:

-    изграждане на ново котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“;

-    подмяна на отоплителната инсталация в Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“.

След реализирането на проекта община Габрово ще намали въглеродните емисии в атмосферата с 28 тона годишно и консумацията на енергия с 90 MWh годишно.

Двата проекта ще доведат не само до намаляване на емисиите на парникови газове и на разходите за отопление в общинските обекти, но и до значително повишаване на топлинния комфорт на обитателите в сградите чрез поддържане на постоянна температура по време на отоплителния сезон.

Гаранция за качественото изпълнение на проектите е дългогодишното сътрудничество между ЕнЕфект, като секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, и общините Лом и Габрово, които вече над 10 години активно участват в управлението на мрежата.

Проектите са финансирани по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност“, чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 г. по меморандум за разбирателство между България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

 

image/jpegimage/jpegimage/jpegimage/jpeg