Новини

Норвежки специалисти консултират експерти от община Габрово

08.10.2015,
В периода между 5 и 7 октомври експерт от норвежката компания Норконулт посети Габрово. В рамките на посещението бяха проведени срещи със служители от общинската администрация и бяха посетени обектите (Детска ясла „Зора“ и Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“), за които Община Габрово спечели финансиране по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

В резултат от направените огледи и след запознаване с техническите проекти инж. Мартинез от Норконсулт, Норвегия, и инж. Андреев от ЕнЕфект, България, отправиха конкретни препоръки към експертите от Община Габрово как да подготвят техническата спецификация на предстоящата обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

След две седмици екипът на Община Габрово, отговорен за изпълнението на проекта, ще посети Норвегия, където ще се запознае с най-добрите практики в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ в сгради. Придобитият опит ще спомогне за по-качествено реализиране на подобни проекти в общината, която е лидер в България в сферата на енергийната ефективност.


image/jpegimage/jpeg
image/jpegimage/jpegimage/jpegimage/jpegimage/jpegimage/jpeg