Новини

Знаем ли достатъчно за пасивната сграда?

16.11.2015,

Академия „Пасивна къща” проведе практическо обучение за български преподаватели в Дъблин, Ирландия

Познавате ли изискванията за въздухоплътност в Пасивните сгради? Знаете ли как да елиминирате топлинните мостове? Защо прозорците за пасивни къщи се нуждаят от коефициент на топлопреминаване от 0.80 W/m2K и как да направим така, че след монтажа им коефициентът да не надвишава 0.85 W/m2K?

Това всъщност бе само една малка част от темите, с които се запознаха преподаватели от 4 български професионални гимназии и центрове за професионално обучение и представители на КСБ и ЕнЕфект по време на едноседмично обучение, проведено в рамките на европейския проект BUILD UP Skills EnerPro в Дъблин, Ирландия. Лекциите и практическите упражнения, които засягаха не само въпросите за постигане на оптимална енергийна ефективност в сградите, но и приложението на решения за възобновяеми енергийни източници, бяха проведени от специалисти от местната Академия Пасивна къща – един от най-авторитетните обучителни центрове в тази област. Разбира се, на обучението присъства и представител на Институт Пасивна къща - Дармщат (първоизточникът на едноименната концепция и стандарт за енергийна ефективност в сградите) - също официален партньор по проекта, който запозна участниците с възможностите за сертифициране на сгради, строителни компоненти и специалисти от реномирания германски научно-изследователски център.

image/jpegНай-големият принос на обучението обаче без съмнение бяха атрактивните практически упражнения, в които с удоволствие се включиха всички участници, без значение от тяхната предварителна подготовка и квалификация. Архитекти, строителни, топло- и електроинженери, икономисти и журналисти се възползваха от възможността да приложат със собствените си ръце най-новите материали и продукти за постигане на високи изолационни качества и въздухоплътност върху специално изработени учебни модели, представящи различни типове сградни конструкции. Бяха демонстрирани решения и оборудване за вентилационни системи с висок коефициент на оползотворяване на топлината на изходящия въздух (задължително по-висок от 75%, но достигащ стойности от над 90%), като бяха проведени и тестове за измерване на въздухоплътността на специално помещение с инсталирана вентилационна система. Всеки от участващите специалисти имаше възможност да измери полезното действие на демонстрационните фотоволтаични модули и да се запознае от първа ръка с решенията и възможностите при микро-ветрогенераторите. В края на обучението всички преподаватели и специалисти представиха своите собствени идеи за пасивни сгради, което всъщност беше и най-силното доказателство за неговия успех: моментът, в който учебното съдържание премина от прожекционния екран и демонстрационните модели в мислите, разговорите и мечтите на участниците.

Но защо в Ирландия? Не можем ли да провеждаме подобни обучения и в България? Разбира се, че можем, и именно това е целта на най-новия проект на ЕнЕфект и КСБ: Train-to-NZEB. Пряко продължение на текущия BUILD UP Skills EnerPro, той има за цел да оборудва нов или вече съществуващ учебен център, който ще има капацитета да провежда сходни обучения в България. И макар това да е задача, която изисква обединените усилия на всички заинтересувани страни, вярваме, че този център ще стане реалност още през 2016 г.

Повече информация за дейностите в областта на обучението на строителни специалисти и работници можете да намерите в уебсайтовете на КСБ и ЕнЕфект (координатор на проектите), на адрес www.busenerpro.com или на имейл dtzanev@eneffect.bg.