Новини

Започва магистърска програма "Енергийна ефективност" в УАСГ

26.07.2016,

Магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството” ще започне от тази есен в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Програмата трябва да отговори на нарастващото търсене за професионални знания и умения в областта на техниките за енергийна ефективност в сградите, изолациите и материалите за изграждане на енергийно ефективни постройки, интегрирането на възобновяеми енергийни източници, ресурсната ефективност, пасивните сгради, обновленията на съществуващи сгради с цел подобряване на енергийните им характеристики.

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния факултет при УАСГ. Лекционен курс „Пасивни сгради“ ще бъде воден от арх. Здравко Генчев – изпълнителен директор на ЦЕЕ ЕнЕфект.

Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите “архитектура” или “строително инженерство” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, и да притежават образователнате степени „магистър” или „бакалавър”. Приемат се кандидати от области „технически науки”, като в зависимост от конкретния случай кандидатът ще има съответните свободно-избираеми дисциплини за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството или или ще бъде насочен към един предварителен семестър.

Предвижда се в УАСГ да бъде изграден и оборудван демонстрационен център за пасивни сгради и системи с подкрепата на проект Train-to-NZEB на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

image/jpeg


Вижте повече: https://greentech.bg/archives/67330