Новини

Осигурен е необходимият финансов ресурс за всички 36 сгради в Габрово, одобрени за саниране през 2015 г.

15.03.2017,
Община Габрово получи потвърждение за наличие на необходимия финансов ресурс за саниране на сградите, които бяха одобрени през 2015 г. за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/. Тогава в Габрово бяха сключени 36 договора за целево финансиране на сгради, а една сграда бе прехвърлена за изпълнение от проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. към Националната програма.

Към момента строителството по три от сградите е приключено и те са въведени в експлоатация, а други 7 блока предстои да бъдат завършени през месец април. Още 9 блока са в процес на изпълнение, а за 18 вече са избрани са фирмите изпълнители и предстои строителство.

Интересът към Програмата се увеличава, като към началото на месец март са подадени 186 заявления за финансова помощ и са сключени 162 договора между Община Габрово и Сдружения на собствениците /СС/.

В подкрепа и улесняване на проследяването на целия процес, за гражданите на Габрово бе създадено ГИС приложение за НПЕЕМЖС, чрез което те могат да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на СС до изпълнение на строителни дейности и въвеждане в експлоатация на сградите.

Община Габрово е първата в България, разработила подобно приложение. От момента на неговото публикуване бе демонстриран изключително голям интерес, като още в първата седмица приложението бе посетено от над 1000 души. Администрацията отчита средно по 50 посещения дневно. В процес на разработка в приложението е и 3D ГИС модел на градската среда.

Източник: Община Габрово