Новини

Ако кметовете управляваха света…

05.05.2017,

Годишната среща на Energy Cities посочи пътя за общи глобални действия на местните власти

Дали светът щеше да е едно по-добро място за живеене, ако градовете имаха повече възможности и сила да вземат глобални решения? Дали нашият път към устойчиво енергийно производство и потребление щеше да е поне наполовина по-кратък, ако ангажиментите. Които поемаме и изпълняваме като градове, се приемаха и на национално и световно равнище? В мислите и делата на повече от 250 кметове и общински експерти, които взеха участие в годишната среща на европейската мрежа „Енергийни градове” (Energy Cities) отговорът без съмнение е „Да” – и то не без солидни основания…

Гласът на градовете трябва да се чуе на всички нива на управление, като особено важно е взаимодействието с националните правителства – това е едни от най-важните акценти на новата програмна рамка и на Споразумението на кметовете за климата и енергията, което от тази година има нова структура на управление и финансиране, отново под координацията на Energy Cities. Дейностите предвиждат все по-активно участие и подпомагане на съвместни събития на национално равнище с представители на местните и изпълнителната власт, партньорства между градове от различни региони на Европа и света, както и представяне на примери от експерти от водещи градове в събитията и конференциите на местните мрежи – поддържащи структури на Споразумението, каквато е и ЕкоЕнергия.

А успешни примери не липсват – и това бе доказано в повече от 40 интерактивни сесии, посветени на изводите и резултатите от успешни проекти от цяла Европа, Азия и Африка. От общностни схеми за финансиране (crowd funding) на проекти за енергийна ефективност в Белгия, през активно обсъждане с местните жители на новата стратегия и проектите за енергийна ефективност и устойчив транспорт в Лион, до изключително бързото развитие на Споразумението в Украйна и Беларус и новият правителствен координатор в Чехия – всички тези успешни примери отново ни убедиха, че там, където има воля и желание, успехите не закъсняват.  И както вече споделихме с Вас във Фейсбук профила на ЕкоЕнергия, годишната среща на Energy Cities е събитие, в единственото пасивно нещо са сградите – никой от участниците не може да остане безучастен, защото ентусиазмът е повече от  заразителен.

Какво още може и трябва да направи Споразумението на кметовете за нас? Проучване на ЕК и Офиса на Споразумението, с обещанието гласът на участниците да бъде чут и отразен в новия договор за управление, който е в сила от тази година: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoMNeeds