Новини

Новите сгради и сградното обновяване като ключова част от енергийния преход: Габрово и Смядово на учебно посещение в Париж

07.12.2017,
Лауреати в категорията „енергийна ефективност на сградите“, четирима представители на общините Габрово и Смядово заминаха на учебно посещение в Париж от 6 до 8 декември, за да се запознаят с националните и парижки стратегии, приложени при санирането на публичните и частните сгради във френската столица.

image/jpeg

Екокварталът Клиши-Батиньол: иновативен строителен проект за сгради с ниско енергийно потребление
Водена от госпожа Таня Христова, кмет на Габрово, българската делегация първо посети квартала Клиши-Батиньол, който е в процес на изграждане. Това е един пилотен проект, замислен с цел да отговори на всички предизвикателства на един устойчив квартал - енергия, биоразнообразие, води и климат, атмосфера, както и мобилност и транспорт.

Всички административни и жилищни сгради в този квартал са свързани в мрежа за топлоподаване, захранвана от геотермални източници, гарантиращи приоритетното използване на възобновяеми енергии. Електричеството се осигурява от фотоволтаични панели, монтирани на покривите и фасадите на сградите. Жилищната политика в квартала включва силно социално измерение: от 3 400 жилища 50% са социални жилища и 20% - междинни.

Енергийното обновяване на сградите в полза на собствениците на жилища

Българската делегация отиде в Министерството на екологичния и солидарен преход, за да се срещне с господин Еманюел Акиарди, заместник-директор по качеството и устойчивото развитие в строителството, който представи стратегията за енергийно обновяване на публичния и частен национален сграден фонд. За изпълнение на стратегията държавата прилага различни мерки, като например отпускането на данъчен кредит, както и на еко-заеми при нулева лихва в полза на гражданите, за да се улесни санирането на жилищата им.

В Парижката агенция по климата, разположена в красива сграда на езерото в квартал Берси, госпожа Иванка Петрова, кмет на Смядово, и другите представители на българската делегация разговаряха с госпожа Ан Жиро, директор на Агенцията, създадена през 2011 година с цел прилагането на Плана за климата. Независима референтна платформа за гражданите, Парижката агенция по климата работи по запознаването на гражданите с възможностите за пестене на енергия, като разпространява ръководства и различни материали и насърчава един оригинален и иновативен проект: „семейства с положителна енергия“. Става дума за около 500 парижки семейства, които, следвайки съветите на Парижката агенция по климата, успяват да спестят 8% енергия, без да правят финансови инвестиции.

Енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради е също много важно предизвикателство във Франция и в много други страни. За да подпомогне съсобствениците в енергийното обновяване на тяхната сграда, Парижката агенция по климата е разработила една безплатна и независима уеб-базирана услуга, наречена „Coachcopro“. Тя дава възможност на съсобствениците да обменят съвети, да ползват подкрепата на консултанти по енергийни въпроси, както и да имат достъп до справочник на строителните професионалисти.

Източник: Френски институт