Новини

Първо учебно посещение във Франция за Бургас и Самоков, лауреати в категорията „Устойчива мобилност” на конкурса ЕКООБЩИНА 2017

11.12.2017,
Четирима представители на общините Бургас и Самоков посетиха Нант, Франция в рамките на учебното посещение, посветено на „устойчивата мобилност”, от 21 до 23 ноември. Те имаха възможността да дискутират с експертите, които са работили, за да превърнат Нант в Зелена столица на Европа през 2013 г.

Преосмисляне на политиката за мобилност за целите на един успокоен град

Приета в Нант от г-н Бертран Афил, заместник-председател по градските пътувания и обществения транспорт на метрополията, българската делегация най-напред обмени информация и идеи с експертите по стратегията за градски пътувания на метрополията, за да бъде откроено значението на екологичната мобилност, а по-късно има възможността да тества конкретно системата за отдаване на велосипеди под наем, предлагана в Нант.

Метрополия Нант е изградила своята политика за мобилност около четири основни насоки: промяна в поведението на потребителите във връзка с мобилността, предполагаща мобилизация на гражданите и публичните и частни субекти, насърчаване на екологичните видове транспорт за кратките пътувания под 3 км, оптимизиране на логистичния транспорт и транспорта на стоки и въвеждане на пригодени услуги.

Делегацията, водена от г-жа Чанка Коралска, заместник-кмет на Бургас по строителството, инвестиците и регионалното развитие, има възможността да тества предложенията за интермодален транспорт, разработени от метрополия Нант, и да наблюдава специфичното регулиране на трафика в града. Автобусите се ползват с приоритетно преминаване на основните кръстовища благодарение на комуникацията в реално време между тях и светофарите. Била е изградена и централна лента, преминаваща през кръговите кръстовища,  с цел превозните средства от системата на градския транспорт да увеличат своята скорост.

Повишаване на информираността на гражданите и предприятията относно екологичната мобилност

Превръщането на Нант в успокоен град е наложило повишаване на осведомеността на всички действащи лица, граждани, публични и частни институции. В този смисъл, г-жа Бенедикт Левионе, директор на отдел „Градски пътувания” на метрополия Нант, и нейният екип припомниха предприетите действия с цел промяна в навиците на различните действащи лица в града и насърчаването им да ползват обществен транспорт.

Метрополия Нант е работила по кампания за комуникация с оглед информирането и мобилизирането на гражданите около предимствата и ползите от екологичната мобилност. За да подкрепи предприятията в Нант, метрополията е разработила и „планове за мобилност за работодателите”, като целта е да се насърчат служителите да ползват градския транспорт. Метрополията предлага на работодателите няколко услуги – информационна платформа, направляване на мерките, целящи развитие на транспортните навици, и услуга по консултиране относно мобилността.

Г-н Владимир Георгиев, кмет на Самоков, и делегацията разгледаха също така град Нант заедно  с  г-н Жан-Франсоа Рьотиер, бивш заместник-председател по транспорта на метрополията, който им обясни предизвикателствата, свързани с мобилността, при преместването на болница и факултет от центъра на града на острова на Нант.

Изт.: ЕкоОбщина