Новини

Официално откриване на Европейската обсерватория за енергийната бедност

05.02.2018,

image/jpeg

Повече от 50 милиона домакинства в Европейския съюз имат сериозни затруднения да отопляват жилищата си през зимата, да плащат своевременно сметките си за енергия и да живеят при нормални хигиенни условия, без влага и мухъл. Осъзнаването на енергийната бедност в Европа нараства и вече беше определено като политически приоритет от редица институции на ЕС, най-вече в актуалната законодателна инициатива на Европейската комисия "Чиста енергия за всички европейци".

Създаването на Обсерватория на ЕС за енергийна бедност е част от усилията на Комисията за справяне с проблема в страните от ЕС. Целта на Обсерваторията е да осигури лесен и удобен за ползване ресурс, който ще насърчи обществения ангажимент по въпроса за енергийната бедност, ще разпространи информация и добри практики, ще улесни споделянето на знания между заинтересованите страни, както и ще подпомогне вземането на решения на местно, национално и европейско равнище. Проектът се управлява от консорциум, ръководен от Манчестърския университет, с участието на партньори като Ecofys, National Energy Action, European Policy Centre, Intrasoft International и института Вупертал.

Събитието по откриването на Обсерваторията предостави на заинтересованите страни и на широката общественост информация за целите и инструментите на проекта и откри възможност за получаване на обратна връзка относно очакванията им за нея. В церемонията се включиха заместник-председателя на ЕК Марош Шефчович, комисарят по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и генералният директор на Главна дирекция „Енергетика“ Доминик Ристори заедно с много други високопоставени лектори. Техните изказвания можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/energy/en/events/launch-eu-energy-poverty-observatory-epov, а сайтът на Обсерваторията на ЕС за енергийна бедност е www.energypoverty.eu.